Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Škody vo výške milión eur za 24 hodín

 1. Za uplynulých 24 hodín vznikli škody za viac ako milión eur
 2. Klienti v žilinskom okrese nahlásili 70 poistných udalostí následkom búrky
 3. Poisťovňa očakáva nárast škôd v najbližších dňochBúrka a nepriaznivé počasie spôsobilo najmä v žilinskom okrese veľké problémy. Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje doposiaľ viac ako 70 nahlásených poistných udalostí z 21. júla 2014. Škody na majetku sa vyšplhali na viac ako 1 061 000 eur.

Príčinou vzniku škôd bol silný dážď, víchrica, záplavy a tiež pády predmetov. Voda sa dostala do pivníc rodinných domov, do záhrad a dvorov. Zatopené sú aj chaty a záhradné domy. Vo Vrátnej doline strhla lavína bahna niekoľko áut.

Klienti hlásia škody aj v okresoch Čadca, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a tiež v Spišskej Novej Vsi. Nahlásené sú prvé poistné udalosti, Allianz – SP však v najbližších dňoch očakáva ich ďalší nárast.

Poisťovňa sa zaoberá všetkými vzniknutými prípadmi, aby mohla čo najrýchlejšie odškodniť nároky klientov. Na základe individuálneho posúdenia poisťovňa rozhodne o ďalších potrebných krokoch k likvidácii vzniknutej škody. Pri nákladnejších poškodeniach pristupujeme k poskytnutiu zálohy poistného plnenia, ktorej účelom je čiastočné finančné krytie pre klienta už počas priebehu odstraňovania a opravy škody.

Dátum vydania: 22.07.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook