Škody po prírodných katastrofách alarmujúco narastajú | Allianz - Slovenská poisťovňa

Škody po prírodných katastrofách alarmujúco narastajú

 1. Poisťovne v roku 2011 vyplatili za škody zapríčinené prírodnými katastrofami rekordnú sumu 105 miliárd dolárov
 2. Iba samotné zemetrasenie a cunami v Japonsku spôsobilo škody vo výške 35 až 40 miliárd dolárov
 3. Výška škôd len za posledné desaťročia narástla viac ako 20-násobne

Rok 2011 bol z pohľadu škôd zapríčinených prírodnými katastrofami rekordným. Podľa štúdie Aon Benfield, vyše 253 prírodných katastrof spôsobilo celkové ekonomické škody vo výške 435 miliárd dolárov. Z tejto sumy bola približne štvrtina všetkých škôd poistená, keďže poisťovne celosvetovo vyplatili na poistných plneniach 105 miliárd dolárov (81,09 miliardy eur).

Rekordný rok 2011

V porovnaní s rokom 2010 ide o vyše 2 a pol násobný nárast poistených škôd. Ako uvádza zaisťovňa Munich Re, rok 2011 bol skutočne rekordným rokom z pohľadu vyplatených poistných škôd zapríčinených prírodnými katastrofami, keďže doteraz najväčšie poistené škody, 101 miliárd dolárov, poisťovne zaznamenali v roku 2005. Tie mal na svedomí najmä hurikán Katrina, ktorý zničil americké mesto New Orleans.

Z minuloročnej vyplatenej sumy 105 miliárd dolárov, až 81 percent zo všetkých škôd spôsobilo 10 najväčších prírodných katastrof. Iba samotné škody spôsobené zemetrasením a prílivovými vlnami v Japonsku v marci sa podľa Munich Re pohybujú v rozmedzí medzi 35 až 40 miliárd dolárov. Druhou najväčšou prírodnou katastrofou z pohľadu vyplatenej výšky škôd bolo zemetrasenie na Novom Zélande, ktoré stálo poisťovne 13 miliárd dolárov.

Trend je alarmujúci

Odborníci skupiny Allianz varujú, že stúpajúci počet prírodných katastrof je dôsledkom celosvetových klimatických zmien a neustáleho ekonomického rastu. Len od roku 1970 narástla priemerná ročná výška vyplatených poistných udalostí zapríčinených prírodnými katastrofami až 21-násobne (zo sumy približne 5 miliárd dolárov v 70-tych rokoch na vyše 105 miliárd dolárov v roku 2011).

Analytici spoločnosti Allianz tiež poznamenali, že počas posledného desaťročia, zemetrasenia, ktoré spôsobili tie najväčšie nešťastia, nemuseli byť tými najsilnejšími. Napríklad, zemetrasenie v roku 2010 v Haiti uvoľnilo 500-krát menej energie ako zemetrasenie, ktoré zasiahlo Čile o dva mesiace neskôr, ale spôsobilo oveľa väčšiu spúšť.

Význam poistenia

Poisťovníctvo hrá dôležitú úlohu v pomoci postihnutým prírodnými katastrofami, v poradenstve o prevencii a pripravenosti a pri analyzovaní rizík. Tímy likvidátorov škôd, rizikových manažérov, expertov na prírodné katastrofy a špecialistov na výskum ekonomiky usilovne pracujú na tom, aby podporili klientov a pochopili prírodné katastrofy a ich následky.

„Hrozné udalosti, ako je väčšina prírodných katastrof, ilustrujú hodnotu a dôležitosť poistenia v spoločnosti,“ hovorí Marek Jankovič, predseda predstavenstva v Allianz – Slovenskej poisťovni. „Najdôležitejšou vecou je pomôcť postihnutým rýchlo a bez zbytočných byrokratických prieťahov – a mať veľa pochopenia“.

Dátum vydania: 18.01.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook