Škody na zdraví a majetku stopára kryje PZP | Allianz - Slovenská poisťovňa

Škody na zdraví a majetku stopára kryje PZP

V prípade, že vodič poisteného auta spôsobí dopravnú nehodu, stopár má tiež nárok na poskytnutie poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia. To sa vzťahuje na škodu na zdraví a na veciach, ktoré má stopár na sebe a pri sebe a jeho batožinu. Ak má stopár pri ceste do zahraničia uzatvorené aj cestovné poistenie s pripoistením batožiny, Allianz – Slovenská poisťovňa mu vyplatí poistné plnenie aj v prípade, že mu bude batožina odcudzená z auta.

K lacným a dobrodružným druhom dopravy na dovolenku patrí autostop, ktorý využívajú najmä mladí ľudia. Máloktorí však vedia, že aj ako stopárov ich majetok a zdravie chráni poistenie. Vo všeobecnosti totiž zákon nerozlišuje spolujazdca v role „riadneho“ pasažiera, a spolujazdca - stopára. „Vodič motorového vozidla je rovnako zodpovedný za všetky osoby, ktoré vezie vo vozidle, bez ohľadu na to, či nastúpili do vozidla s vodičom súčasne alebo pristúpili na základe dobrovoľného rozhodnutia vodiča vziať neznámu osobu do vozidla - stopára. Na takéhoto spolujazdca sa plne vzťahujú všetky nároky na poistné plnenie a podmienky podľa zákona o PZP, teda na veci, ktoré majú osoby na sebe a pri sebe, batožinu, a samozrejme, aj na škodu na zdraví,“ vysvetľuje Lucia Muthová, riaditeľka odboru firemnej komunikácie v Allianz – SP.

Stopár a cestovné poistenie

Ak má stopár uzatvorené aj cestovné poistenie s pripoistením batožiny, Allianz – Slovenská poisťovňa mu vyplatí poistné plnenie aj v prípade, že mu bude batožina v zahraničí odcudzená z auta, ktoré ho vezie. Podobne ako pri PZP, aj v tomto prípade je irelevantné, či auto poistenému patrí alebo nie, dôležité je, aby bolo správne uzamknuté. Samozrejme, cestovné poistenie pokrýva liečebné náklady v zahraničí stopárom rovnako ako aj iným dovolenkárom a v Allianz – Slovenskej poisťovni neexistujú žiadne výluky z poistného plnenia z dôvodu, že klient cestuje na dovolenku stopom. Iba v Allianz – SP taktiež neexistuje limit v poistení liečebných nákladov.

Buďte opatrný

Každý, kto sa rozhodne cestovať stopom by si mal uvedomiť, že ak sadáme do cudzieho vozidla, netušíme, aký vodič vedie motorové vozidlo, či je skúsený, či nie je pod vplyvom alkoholu, alebo či technická spôsobilosť vozidla zodpovedá podmienkam na jeho používanie v premávke na pozemných komunikáciách. Toto riziko a následnú dôležitosť poistenia dobre ilustruje nasledujúci prípad.

Príklad z praxe

Vodič jazdil rýchlosťou vyššou ako povolenou a po prejazde pravotočivou zákrutou vozidlo vyšlo mimo vozovku, kde narazilo do stromu, pričom došlo k zraneniu spolujazdcov. Jeden na mieste nehody podľahol zraneniam a druhý utrpel zranenia s dobou liečenia a práceneschopnosťou 19 týždňov. Zranenému poškodenému bola stanovená spoluvina za nepripútanie sa bezpečnostným pásom, ktorá bola odpočítaná od celkového poistného plnenia. Aj tak mu však bola vyplatená celková náhrada za škodu na zdraví vo výške 18 702,06 eur.

Dátum vydania: 28.07.2011

Súvisiace odkazy

Portál pre stopárov
Portál pre stopárov

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook