Škody na tohtoročnej úrode dosahujú milióny eur | Allianz - Slovenská poisťovňa

Škody na tohtoročnej poistenej úrode spôsobil najmä ľadovec

Allianz – Slovenská poisťovňa začiatkom augusta eviduje už vyše 515 poistných udalostí v poistení úrody, pri ktorých došlo k zničeniu alebo poškodeniu poľnohospodárskych plodín. Celkovo na poistnom plnení poisťovňa vyplatila poľnohospodárom vyše 2,3 milióna eur. Najčastejšou príčinou škôd bol ľadovec.

Žatva na poliach vrcholí a poľnohospodári začínajú rátať úrodu. Tá tohotoročná je však ovplyvnená výkyvmi počasia a množstvom búrok, ktoré sprevádzali začiatok tohto leta. Allianz – Slovenská poisťovňa aj preto ponúka poistenie úrody (výnosu), ktoré pokrýva riziká poškodenia alebo zničenia poľnohospodárskych plodín ľadovcom, víchricou, povodňou, záplavou z prietrže mračien či požiarom. V roku 2011 Allianz – SP poistila viac ako 470 klientov, čo je z celkového objemu na trhu viac ako 55 percentný podiel.

Allianz – Slovenská poisťovňa doteraz zaznamenala 515 poistných udalostí, pri ktorých došlo k zničeniu alebo poškodeniu poľnohospodárskych plodín. V dôsledku týchto škôd na poistnom plnení poisťovňa vyplatila poľnohospodárom 2,395 milióna eur. „Je však predpoklad, že tieto čísla sa podľa stavu počasia budú až do úplného ukončenia zberových prác ešte zvyšovať,“ hovorí Anton Jendek, vedúci referátu poistenia plodín a hospodárskych zvierat v Allianz – SP.

Medzi najpostihnutejšie oblasti v tomto roku patria okresy Levice, Nové Zámky, Dunajská Streda, Galanta, Trebišov, Prešov a Poprad. Najčastejšou príčinou vzniku poistných udalostí, pri ktorých došlo k zničeniu alebo poškodeniu poľnohospodárskych plodín, bol ľadovec. Nová sezóna pre poistenie plodín sa začína už 20. augusta 2011 poistením ozimných plodín (produkt „vyzimovanie").

„V Európe funguje viacero modelov poistenia plodín či už na báze súkromného sektoru, jeho kombinácii so štátnymi dotáciami alebo čisto štátneho poistenia. Isté však je, že prudké výkyvy a zmeny počasia otestujú každý doteraz fungujúci model a zároveň otvárajú nové možnosti a prístupy k využívaniu najmodernejších technológií,“ konštatuje Anton Jendek. V tomto kontexte prichádza Allianz Re s novou technológiou vzdialeného monitorovania polí, ktorá umožní sledovať poistené polia bez ohľadu na počasie či dennú dobu. Allianz Re tak na základe vzdialeného zberu dát bude v budúcnosti schopná nielen merať rast biomasy, ale aj monitorovať a merať potencionálny výnos poľnohospodárskych oblastí.

Dátum vydania: 12.08.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook