Život pevne v rukách

  • poistenie až pre dve dospelé osoby
  • vysoká variabilita programu
  • dynamizácia poistenia
  • prázdniny v platení poistného
  • zľavy na voliteľných poisteniach až do výšky 40 %

Hlavné poistenie pre dospelú osobu

Voliteľné poistenia pre dospelú osobu

Vyberte si z poistení:

Bonusové zhodnotenie rezervy je zhodnotenie rezervy životného poistenia o bonusový úrok v zmysle poistných podmienok. Stanovuje vždy na kalendárny rok vopred. Bonusovým úrokom sa v danom kalendárnom roku zhodnocuje rezerva životného poistenia príslušnej tarify, a tiež už vytvorené bonusové zhodnotenie rezervy z predchádzajúcich rokov.

Kalendárny rok                               Bonusový úrok

2015                                                    1,30 % p.a.
2016                                                    1,30 % p.a.
2017                                                    1,00 % p.a.
2018                                                    1,30 % p.a.
2019                                                    1,40 % p.a.
2020                                                    1,25 % p.a
2021                                                    1,10 % p.a.

 

 

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

man pointing at tablet
Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online alebo nonstop 
na Infolinke 800 122 222.
man videochatting with agent on the tablet
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti onlinePo jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Nahlásiť poistnú udalosť Sledovať poistnú udalosť

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu
Kontakty Infolinka