Život pevne v rukách

  • poistenie až pre dve dospelé osoby
  • vysoká variabilita programu
  • dynamizácia poistenia
  • prázdniny v platení poistného
  • zľavy na voliteľných poisteniach až do výšky 40 %

Hlavné poistenie pre dospelú osobu

Voliteľné poistenia pre dospelú osobu

Vyberte si z poistení:

Bonusové zhodnotenie rezervy je zhodnotenie rezervy životného poistenia o bonusový úrok v zmysle poistných podmienok. Stanovuje vždy na kalendárny rok vopred. Bonusovým úrokom sa v danom kalendárnom roku zhodnocuje rezerva životného poistenia príslušnej tarify, a tiež už vytvorené bonusové zhodnotenie rezervy z predchádzajúcich rokov.

Kalendárny rok                               Bonusový úrok

2015                                                    1,30 % p.a.
2016                                                    1,30 % p.a.
2017                                                    1,00 % p.a.
2018                                                    1,30 % p.a.
2019                                                    1,40 % p.a.
2020                                                    1,25 % p.a
2021                                                    1,10 % p.a.

 

 

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu