Program Nutrifit MyLifestyle test DNA ponúka exkluzívny pohľad na vaše gény. Poznatky, ktoré vďaka nemu získate, môžu zmeniť váš životný štýl alebo vám pomôžu dlhodobo si upevňovať zdravie.

Test DNA vám umožní zistiť, aký účinný je váš metabolizmus sacharidov a tukov, ktoré vitamíny a minerály vám môžu chýbať, aké športové aktivity najlepšie podporujú vaše športové predispozície a veľa ďalších informácií. Na základe výsledkov získate personalizované odporúčania, ktoré vám pomôžu implementovať pozitívne zmeny do vášho života.

Test DNA vám ponúkame bez dodatočných poplatkov v spolupráci
so spoločnosťou GenePlanet.

Uzatvorením poistenia kritických chorôb a splnením podmienok získate
po 1. roku poistenia nárok na Program Nutrifit MyLifestyle.

Podľa výšky ročného poistného máte nárok na Program:

 • Nutrifit MyLifestyle – ročné poistné od 36 eur do 95,99 eur
 • Nutrifit MyLifestyle + My Ancestry (Môj pôvod) – ročné poistné
  od 96 eur a viac

4 balíky, viac ako 70 analýz

Program Nutrifit MyLifestyle zahŕňa všetky kľúčové oblasti vášho životného štýlu: výživa, šport, stres a spánok.
Program My Ancestry zahŕňa analýzu vášho pôvodu.

38 analýz
11 analýz
28 analýz
10 analýz

Vaše gény vám môžu pomôcť určiť najlepší možný spôsob zbavenia sa nadbytočných kíl a udržania si správnej hmotnosti.

Balík obsahuje analýzy:

 • možnosť návratu hmotnosti po schudnutí,
 • vstrebávanie vitamínu D,
 • intolerancia na laktózu,
 • metabolizmus omega-3 mastných kyselín. 

Analýza vám pomôže zistiť, ktoré športové aktivity sú pre vaše telo najvhodnejšie.

Balík obsahuje analýzy:

 • vytrvalostná predispozícia,
 • riziko poranenia mäkkých tkanív,
 • objem svalov,
 • regenerácia po cvičení .

Analýzou zistíte vaše reakcie a citlivosť na stres, spánkové návyky a charakterové vlastnosti, ktoré vám umožnia zvládať každodenné výzvy a mať viac energie.

Balík obsahuje analýzy:

 • pružnosť a pevnosť pokožky,
 • biologické starnutie,
 • citlivosť na stres,
 • kvalita spánku.

Analýzou „Môj pôvod“ zistíte, aká je cesta vašich génov za tisícky rokov, objavíte koľko DNA zdieľate s neandertálcami, a preskúmate svoje genetické predispozície vybraných fyzikálnych vlastností.

Balík obsahuje tieto kapitoly:

Pôvod

 • odhad etnicity,
 • neandertálska DNA.

Fyzické črty

 • citlivosť na bolesť,
 • hrúbka vlasu.
 • Výsledky a odporúčania sú zrozumiteľné a jednoducho aplikovateľné do života.
 • Vždy na dosah - v počítači alebo v smartfóne.
 • Health Score - online nástroj, ktorý vypočítava skóre Vášho aktuálneho zdravotného stavu.
 • Food ID - je inteligentný systém hodnotenia potravín vyplývajúci z Vašich potrieb.
 • Analýzy metódou celogenómového sekvenovania (WGS) - vykonávané v súlade s najprísnejšími normami a predpismi v laboratóriu s certifikátom ISO.
 • Najvyššia bezpečnosť údajov - všetky vaše údaje sa uchovávajú a spracúvajú v súlade s európskymi a miestnymi právnymi predpismi a najvyššími bezpečnostnými normami.

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Allianz – Slovenská poisťovňa je povinná v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov odviesť túto daň svojmu miestne príslušnému správcovi dane (Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15). Vo všeobecnosti základom dane pre daň vyberanú zrážkou je plnenie znížené o zaplatené vklady a poistné (zdaňuje sa teda rozdiel medzi poistnou sumou s jej prípadným navýšením a zaplateným poistným za životnú zložku poistenia).
Klient si môže podľa „Zmluvných dojednaní“ pri dožití vybrať a požiadať pred výplatou plnenia o jednu z možností spôsobu výplaty. Ak je spôsob výplaty na žiadanke uvedený, žiadosť klienta je rýchlejšie vybavená bez zbytočnej intervencie, resp. opakovaného kontaktovania klienta.
Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému, jeho vôľa musí byť jednoznačne vyjadrená a jeho totožnosť riadne overená.
Nie, podľa platných predpisov o Sociálnom zabezpečení ako aj príslušných poistných podmienok musí byť pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej osobe o viac ako 70 %.
Nie. Ak je k „Hláseniu poistnej udalosti“ doložená kompletná zdravotná dokumentácia vzťahujúca sa k liečeniu úrazu, nie je potrebné dať ošetrujúcemu lekárovi vypísať Správu ošetrujúceho lekára (druhá strana tlačiva).
Po ustálení zdravotného stavu, ak sa stav neustáli k trom rokom od úrazu, podľa príslušných poistných podmienok hodnotíme stav k trom rokom od úrazu. Pozor na premlčaciu dobu, ktorá je trojročná a začína plynúť za rok po poistnej udalosti.
Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu