Za zraneného horolezca sme vyplatili vyše 160-tisíc eur

17. august 2017
  1. Allianz – SP uhradila minulý rok 23 zásahov horských záchranárov za takmer 22-tisíc eur
  2. Náklady za ošetrenie horolezca po páde pri výstupe presiahli 160-tisíc eur
  3. Adrenalínové športy si treba pripoistiť

Allianz – Slovenská poisťovňa toto leto rieši najvyššiu škodu klienta – horolezca v zahraničí. „Išlo o pád horolezca počas výstupu v USA. Suma za pátranie, ošetrenie, hospitalizáciu a prevoz na Slovensko presiahla 160-tisíc eur. Pred dvomi rokmi sme zase riešili prípad, keď si horolezec počas výstupu v nepálskych Himalájach natiahol achilovku. Za prevoz vrtuľníkom a ošetrenie sme uhradili sumu takmer 15-tisíc eur. Mali sme aj niekoľko prípadov omrznutých prstov horolezcov a menších či väčších zranení pri pádoch počas vysokohorských výstupov,“ bilancuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

Udalosti posledných dní, keď horskí záchranári museli na Gerlachu zachraňovať viacero turistov ukázali, že z pohľadu poistných udalostí je horolezectvo jedným z najrizikovejších športov. Potvrdzujú to aj štatistiky Allianz – Slovenskej poisťovne. „Minulý rok sme v rámci poistenia do hôr uhradili až 23 zásahov horskej záchrannej služby v celkovej výške takmer 22-tisíc eur,“ hovorí L. Muthová.Na hory bez poistenia nechoďte

Ak sa chystáte na turistiku do slovenských hôr, nezabudnite si predtým uzatvoriť poistenie do hôr, ktoré pokrýva všetky náklady na záchrannú a pátraciu činnosť ako vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, poskytnutie prvej pomoci, prepravu k najbližšej sanitke či transport do zdravotníckeho zariadenia vrtuľníkom. Podľa Zákona o Horskej záchrannej službe je totiž osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. Okrem pripoistenia rizikových športov je potrebné dodržiavať pravidlá bezpečného pohybu v horskej oblasti, to znamená:

 

  • dodržiavať pokyny a zákazy horskej služby,
  • riadiť sa výstražnými, informačnými tabuľami,
  • zapísať sa pred začatím túry do knihy výstupov,
  • pohybovať sa po turistických chodníkoch a vyznačených, resp. povolených trasách,
  • mať potrebné povolenia (napr. na výstup), prípadne licencie na vykonávanie vybraných činností.

Pokiaľ klient tieto pokyny nedodržiava a nastane poistná udalosť, poisťovňa má v zmysle poistných podmienok právo znížiť alebo zamietnuť poistné plnenie. „Ak je napríklad do oblasti povolený vstup len so sprievodcom, ako na Gerlachovskom štíte a turista sa tam vyberie sám, na vlastnú päsť, považovali by sme to za hrubé porušenie predpisov a poistnú udalosť by sme zamietli,“ vysvetľuje L. Muthová.Za adrenalín si treba priplatiť

Horolezectvo, ale aj zoskok z lietadla s padákom, bungee jumping, surfing, potápanie do hĺbky viac ako 20 m, vodné športy na divokej vode, vodné lyžovanie a ďalšie adrenalínové športy sa v rámci cestovného poistenia radia medzi rizikové športy a činnosti a treba si ich pripoistiť. Niektoré športy, ktoré si klient jednorazovo zakúpi v mieste pobytu, ako jazda na vodných lyžiach, windsurfe či vodnom skútri, sú súčasťou základného krytia cestovného poistenia a netreba si ich špeciálne pripoisťovať.

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?