1. Poisťovňa môže pomôcť v prípade technickej havárie a zabuchnutých dverí
  2. Každý rok narastá počet požiadaviek na služby v poistení Privát Plus
  3. Väčšina hlásení je z Bratislavy a Košíc

K poisteniu domácnosti a poisteniu budovy v rámci produktu Môj domov ponúka Allianz – SP aj poistenie Privát Plus. V prípade jeho uzavretia v rozšírenom variante Štandard poisťovňa zabezpečí a uhradí do dohodnutej výšky odstránenie technickej havárie vyžadujúcej zásah elektrikára, plynára, inštalatéra alebo sklenára, ako aj otvorenie zablokovaných dverí. Ak má klient uzavreté poistenie budovy alebo poistenie domácnosti vo variante Štandard alebo Optimal, Allianz – SP poskytuje rozšírené poistné krytie Privát Plus bezplatne.

Klienti majú možnosť nahlásiť poistnú udalosť na infolinke poisťovne kedykoľvek 24 hodín denne 7 dní v týždni a môžu rátať s okamžitým riešením problému. Pri hlásení škodovej udalosti telefonickí operátori vyšlú dodávateľskú spoločnosť na miesto poistenia. Jej pracovníci následne miesto škody obhliadnu a ak je to možné, vykonajú okamžitú opravu.

Od roku 2009, kedy sme začali túto službu poskytovať, sme prijali a vyriešili stovky naliehavých poistných udalostí z poistenia Privát Plus. Ľudia si na službu postupne zvykajú a každý rok je počet hlásení vyšší,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP. „V minulom roku sa 75 percent všetkých hlásení týkalo zablokovania dverí. Klienti hlásia aj prasknuté vodovodné potrubie v kúpeľni, na toalete či v kuchyni a následný únik vody,“ dodáva Jozef Hrdý.

Službu najčastejšie využívajú poistení v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Viac informácií o možnostiach poistenia

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?