1. Nezabudnite nahlásiť zmenu priezviska na úradoch, v banke či poisťovni
  2. Neohlásením zmeny vzniká riziko zrušenia poistenia
  3. Klienti môžu poisťovni nové údaje oznámiť aj cez infolinku

Po svadbe sa mladomanželom objaví mnoho nových povinností a často vznikne aj niekoľko problémov. Nevesta by nemala zabúdať na zmenu priezviska, a to okrem sociálnej siete aj vo svojej poisťovni, banke či na úradoch.Zrušené poistenie

Allianz – Slovenská poisťovňa svojim klientom pri bežnom poistení, akým je napríklad poistenie majetku, havarijné poistenie či poistenie zodpovednosti za škodu, zmluvne neukladá povinnosť oznámiť zmenu svojho priezviska. Avšak zamestnanci poisťovne odporúčajú, aby novomanželky túto zmenu v čo najkratšom čase nahlásili. Jedným z dôvodov je doručovanie korešpondencie týkajúcej sa uzavretých poistných zmlúv. V prípade, že klientka zmenu priezviska neoznámi, môže dôjsť k nepríjemnej situácii. „Klientovi môže byť napríklad poslaný predpis na úhradu poistného, ktorý však z dôvodu nezhodujúceho sa adresáta nebude doručený. Klient tak danú sumu pochopiteľne neuhradí a následkom toho môže byť jeho poistenie zrušené," informuje Jana Lesíková, riaditeľka odboru správy neživotného poistenia v Allianz - Slovenskej poisťovni.

Neohlásenie zmeny priezviska môže byť tiež problematické v prípadoch, kedy klientovi poisťovňa vracia nespotrebované poistné či vypláca poistné plnenie formou peňažného poštového poukazu. Údaje na tomto doklade totiž musia byť totožné s údajmi v osobných dokladoch klienta. V prípade nesúhlasného priezviska pošta nemôže overiť klientovu totožnosť a jeho financie mu nevydá.Zmenu priezviska môžete nahlásiť ešte dnes

Potom ako odbijú svadobné zvony, môžu klienti zmenu svojho priezviska k poistným zmluvám nahlásiť jednoducho a rýchlo, a to napríklad na infolinke poisťovne. Preto je dobré vybaviť to čo najskôr. Aj keď za nesplnenie si danej povinnosti nie sú stanovené žiadne pokuty, prípadné vzniknuté riziká nesie klient na vlastnú zodpovednosť.

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?