Až 70 percent mladých nemá 2. pilier, väčšina sporiteľov sporí neefektívne

30. október 2017
  1. Rozdielom medzi vstupom do 2. piliera vo veku 18 rokov a 35 rokov môže byť až trojnásobná výška úspor v dôchodkovom veku.
  2. Priemerný 40-ročný sporiteľ by mal mať v akciovom fonde minimálne polovicu svojich úspor.
  3. Slováci starnú najrýchlejšie z krajín EÚ, súčasný prvý pilier sa stáva neudržateľným

31. október je Svetový deň sporenia. V tento deň si nemusíte sporiť viac, stačí, ak sa nad sporením zamyslíte a urobíte rozumné rozhodnutie. Napríklad o svojom dôchodkovom zabezpečení. „Až 70 percent mladých ľudí, ktorí vstúpili na pracovný trh od roku 2008, odkedy je vstup do 2. piliera dobrovoľný, doteraz neuzavrelo zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení so žiadnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou¹. Na druhej strane väčšina z tých, ktorí si už v 2. pilieri nejaký čas sporia, sú pasívni a sporia neefektívne,“ pomenúva dve najväčšie súčasné výzvy sporenia v 2. pilieri predseda predstavenstva najväčšej dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz – Slovenskej d.s.s. (ASDSS) Marián Kopecký.Slováci starnú najrýchlejšie z EÚ

Faktom je, že súčasný spôsob dôchodkového zabezpečenia, výhradne prostredníctvom prvého piliera, je neudržateľný. Slovensko čelí najrýchlejšiemu starnutiu populácie spomedzi všetkých krajín EÚ. Podľa správy OSN o starnutí svetovej populácie² žilo v roku 2015 na Slovensku 20,5 percenta osôb vo veku 60 a viac rokov. V roku 2030 ich už bude viac ako štvrtina (26,4 %) a v roku 2050 dokonca viac ako tretina (36,2 %). Slovensko sa tak stane krajinou starých ľudí, kde sa na dôchodky zo štátneho systému dôchodkového zabezpečenia bude skladať čoraz menej ľudí. Kým v roku 2015 pripadalo podľa tejto správy na jedného slovenského dôchodcu (65 a viac rokov) v priemere 4,8 osôb v produktívnom veku (20 – 64 rokov), v roku 2030 ich už bude len 2,9, čo je suverénne najrýchlejší pokles v rámci EÚ. Sporenie na dôchodok sa tak stáva pre mladých doslova nevyhnutnosťou.3-krát väčšie úspory na dôchodku

Prognózy dôchodkového zabezpečenia a demografický vývoj nasvedčujú, že rozhodnutie vstúpiť do 2. piliera netreba odkladať. „Odporúčam mladým, aby myšlienky o cestovaní, kúpe nového smartfónu či čerpaní hypotéky dali na chvíľu bokom a zamysleli sa nad vstupom do druhého piliera. Neminú na to ani cent navyše, len chvíľu času. Rozdiel medzi vstupom do druhého piliera v 18-tom roku a v 35-tom roku života, čo je maximálny vek možného vstupu, môže vo finále predstavovať aj trojnásobnú výšku úspor v dôchodkovom veku³,“ vysvetľuje M. Kopecký.Polovica úspor v akciách

Podľa údajov ASDSS, ktorá spravuje dôchodkové účty vyše 432-tisíc sporiteľom s celkovým majetkom 2,363 mld. eur, je až 84,5 % úspor umiestnených v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde GARANT a len 15,5 % prostriedkov sa zhodnocuje v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde PROGRES. „Väčšina sporiteľov má v priemere ešte približne 25 až 35 rokov do svojho odchodu do dôchodku. To je dostatočne dlhá doba na to, aby sa pozitívne prejavili výhody investovania do akcií. Preto aj konzervatívnejší sporiteľ vo veku okolo 40 rokov, ktorý je v druhom pilieri od jeho založenia, by mohol mať v akciovom fonde minimálne polovicu svojich úspor. Tí odvážnejší, prípadne sporitelia, ktorí sú v druhom pilieri kratšie, môžu mať v akciách ešte väčšiu časť úspor,“ odporúča Miroslav Kotov, vedúci oddelenia správy aktív ASDSS.

Pri rozhodovaní o rozložení svojich úspor v jednotlivých fondoch môže sporiteľom pomôcť jednoduchý dotazník na stránke www.asdss.sk. Po zadaní veku, dĺžky doterajšieho sporenia v 2. pilieri a tolerancii k riziku, odporučí vhodné rozloženie úspor pre konkrétneho sporiteľa.Výrazný nárast mladých sporiteľov

Dobrou správou je, že za posledný rok si mnohí mladí ľudia začali uvedomovať potrebu sporenia si na dôchodok. Potvrdzuje to trend rastúceho počtu novovstupujúcich, keď podľa údajov Asociácie DSS vstúpilo za prvé tri kvartály roku 2017 do 2. piliera o takmer 60 % viac sporiteľov ako v rovnakom období roka 2016.
Tabuľka: Pomer podpory (support ratio)

tabuľka - pomer podpory

Zdroj: World Population Ageing 2015, report OSN

¹ podľa údajov zverejnených Inštitútom finančnej politiky
² World Population Ageing 2015, report OSN
³ kalkulácia pri dlhodobom zhodnotení majetku vo fonde 5 % p.a. bez zohľadnenia inflácie a vrátane odplát

 

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?