Allianz – Slovenská poisťovňa získala v súťaži Hermes Komunikátor roka 2017 hneď dve prvenstvá. Stala sa najlepšie komunikujúcou poisťovňou podľa reprezentatívneho prieskumu spoločnosti MEDIAN SK, aj podľa hlasovania verejnosti. Získala tiež cenu agentúry za najlepšie využitie nových médií prostredníctvom prvého poisťovacieho robota na Slovensku.

„Orientácia na zákazníka je jedným zo základných pilierov stratégie našej spoločnosti. Získané ocenenie je pre nás spätnou väzbou od našich klientov, že komunikáciu prostredníctvom našej infolinky, pobočiek, zákazníckych centier, obchodníkov, zamestnancov, ale aj prostredníctvom online centra či pravidelných marketingových reklamných kampaní, hodnotia ako kvalitnú a profesionálnu, a to nás veľmi teší,“ povedala hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová, ktorá ceny prevzala. Ocenenia sa udeľovali v kategóriách Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce a Automobily.

Okrem ocenení najlepšie komunikujúcej poisťovne, získala Allianz – SP aj cenu agentúry v kategórií Najefektívnejšie využitie nových médií za projekt prvého slovenského poisťovacieho robota Borisa Bedekera. Vďaka nemu si môžete uzatvoriť cestovné poistenie jednoduchým a interaktívnym spôsobom priamo cez Facebook Messenger (URL = m.me/borisbedeker).


HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA hodnotí komunikáciu inštitúcií so zákazníkmi na Slovensku. Hodnotenie sa uskutočnilo formou prieskumu na vzorke 9 000 respondentov, ktorý realizovala spoločnosť MEDIAN SK za prvých deväť mesiacov tohto roka. Verejnosť hlasovala za inštitúciu v jednotlivých kategóriách, s ktorou mala najlepšie skúsenosti v oblasti komunikácie. O víťazoch rozhodlo 40 348 hlasov. Viac informácií na www.cenyhermes.sk.

cena hermes komunikátor roka 2017

Venelin Yanakiev

 

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?