Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca

21. september 2021

Produkty Allianz – Slovenskej poisťovne získali najviac ocenení v nezávislej súťaži produktov Zlatá minca 2020. Porota zložená zo 191 odborníkov vo finančnej oblasti rozhodla, že najlepšie produkty ponúka Allianz v úrazovom a investičnom poistení, v poistení majetku, havarijnom a povinnom zmluvnom poistení a v poistení podnikania. Striebornú priečku obsadila Allianz v rizikovom životnom a v cestovnom poistení. V kategórii Najinovatívnejšia poisťovňa obsadila rovnako striebornú priečku. „Ocenenie od takmer dvoch stoviek odborníkov z finančného trhu má pre nás obrovskú hodnotu – ďakujeme zaň. Potvrdzuje aj to, že naša práca má zmysel a pokračujeme na dynamickom trhu správnym smerom. Rovnako nám záleží aj na názoroch našich klientov, pre ktorých naše kvalitné produkty a služby stále zdokonaľujeme,“ hodnotí Juraj Dlhopolček, člen predstavenstva a viceprezident pre obchod Allianz – Slovenskej poisťovne.

„Odborná porota v tejto podobe je najkomplexnejšia skupina nezávislých expertov, aká kedy hodnotila finančné produkty na Slovensku,” hovorí organizátor súťaže Zlatá minca, Jiří Ščobák.“

VÝSLEDKY SÚŤAŽE - POISTNÉ PRODUKTY

Úrazové poistenie
1.  Allianz – Slovenská poisťovňa  ■  Poistenie invalidity následkom úrazu
2.  Youplus  ■  Pripoistenie pre prípad invalidity (z akýchkoľvek príčin – úraz aj choroba)
3.  MetLife  ■   Poistenie úrazu a choroby Easy Risk

Investičné životné poistenie   
1.  Allianz – Slovenská poisťovňa  ■  Môj Život
2.  Generali Poisťovňa  ■   La Vita
3.  NN Životná poisťovňa  ■  NN Plan

Rizikové životné poistenie   
1.  Generali Poisťovňa  ■   La Vita
2.  Allianz – Slovenská poisťovňa  ■  Šťastný Život
3.  NN Životná poisťovňa  ■  NN Partner

Poistenie majetku   
1.  Allianz – Slovenská poisťovňa  ■  Môj domov
2.  Uniqa  ■  Domov & Šťastie
3.  Generali Poisťovňa  ■   DOMino Trio   

PZP zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel         
1.  Allianz – Slovenská poisťovňa  ■  Moje Auto – balík Comfort
2.  Generali Poisťovňa  ■   Balíkové individuálne poistenie PZP Automatik
3.  Kooperativa poisťovňa  ■  Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie   
1.  Allianz – Slovenská poisťovňa  ■ Moje Auto – balík Max
2.  Generali Poisťovňa   ■  Havarijné poistenie Automax
3.  Uniqa  ■  Auto & Voľnosť KASKO

Poistenie podnikania   
1.    Allianz – Slovenská poisťovňa  ■  Poistenie majetku
2.    Generali Poisťovňa  ■   ProFi
3.    Colonnade Insurance S.A.  ■  Allriskové poistenie majetku

Cestovné poistenie   
1.  Union poisťovňa  ■  Krátkodobé cestovné poistenie
2.  Allianz – Slovenská poisťovňa  ■  Cestovné poistenie
3.  Generali Poisť., od. z. Európska cestovná poisťovňa  ■  Komplexné cest. poistenie VIP

Najinovatívnejšia poisťovňa   
1.    Generali Poisťovňa   
2.    Allianz – Slovenská poisťovňa   
3.    Youplus

O SÚŤAŽI ZLATÁ MINCA

Zlatá minca je nezávislá a transparentná súťaž finančných produktov, ktorá sa na Slovensku koná od roku 2005. O poradí v jednotlivých kategóriách rozhoduje odborná porota, ktorú tvoria ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, finančných serverov, finančných sprostredkovateľov, profesijných asociácií, autori kníh, tvorcovia projektov finančnej gramotnosti, advokáti a aktuári (poistní matematici). Spoločne tvoria veľmi hodnotný a komplexný tím finančných expertov. V ročníku Zlatá minca 2020 sa hlasovalo v 35 produktových a 3 samostatných kategóriách. Odborná porota mala 191 členov.

Viac informácií na www.zlataminca.sk

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?