Allianz - SP uviedla na trh nové neživotné produkty

26. február 2019
Jednoduchšie, prehľadnejšie a kvalitnejšie. Také sú nové produkty neživotného poistenia MÔJ DOMOV a MOJE AUTO, ktoré Allianz – Slovenská poisťovňa uviedla na trh. „Inovovaním produktov chceme klientom zjednodušiť a zrýchliť výber a uzatvorenie poistenia, pri súčasnom zvýšení kvality poistného krytia. Veľkou zmenou prešli aj poistné podmienky, ktoré sú písané bežným zrozumiteľným jazykom, bez zložitých právnických pojmov a sú spracované do prehľadnej a zrozumiteľnej brožúry,“ objasňuje viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz – SP Jozef Paška.

Jednoduchší výber rizík MÔJ DOMOV a MOJE AUTO

Pri poistení svojej nehnuteľnosti si tak klienti v produkte MÔJ DOMOV môžu vybrať z 3 balíkov poistnej ochrany. Základný balík COMFORT ponúka poistnú ochranu v prípade škôd spôsobených živelnými udalosťami. Navyše klient získa krytie zodpovednosti za škodu, asistenčné služby a krytie nákladov po vzniku poistnej udalosti. Ak si chce klient pripoistiť aj sklo a vodu z vodovodných zariadení, môže si vybrať balík EXTRA. Komplexné krytie majetku aj s rizikami krádež, vandalizmus, skrat a prepätie, si klient môže uzatvoriť v balíku MAX. Ku každému z balíkov si môže pripoistiť riziko zemetrasenia. Spolu s budovou má automaticky poistené aj všetky vedľajšie stavby v mieste poistenia budovy ako garáž, hospodárska budova, altánok či oplotenie až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy. Súčasťou produktu MÔJ DOMOV je aj bonusový systém za bezškodový priebeh. Bonus sa poskytuje samostatne v poistení domácnosti a v poistení budovy vo výške 5 % z ročného poistného za každý poistný rok, ak neprišlo k škodovej udalosti.

 

Všetky poistenia na jednej zmluve

Pri poistení vozidiel si klienti v rámci produktu MOJE AUTO vyberajú zo štyroch poistných balíkov. Klient si tak na jednej zmluve môže uzatvoriť napríklad povinné zmluvné poisteniehavarijné poistenie a poistenie úrazu. Taktiež si môže zvoliť asistenčné služby, právnu pomoc a ďalšie krytia. Viac informácií o poistení majetku nájdete na www.allianzsp.sk.

Novým poisteniam je venovaná aj plnoformátová reklamná kampaň s posolstvom „Užívajte si život naplno“. Nadväzuje na doterajšiu komunikáciu Allianz – Slovenskej poisťovne s dôrazom na jednoduché, rýchle a fér poistenie.

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?