Riadne valné zhromaždenie akcionárov 

20. apríl 2021

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení