Riadne valné zhromaždenie akcionárov 

24. júna 2019

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení