Výplata plnenia získaného znížením základného imania spoločnosti