1. Zašlite SMS na skrátené číslo 281 v tvare:

(Ak ste klientmi operátota 4ka, alebo O2, posielajte sms správy na číslo: 0902 020 021.)

  • malé písmeno medzera získateľské číslo (bez núl na začiatku), ak ste obchodný zástupca US, resp. ŽS;
  • malé písmeno h medzera "meno používateľa" (napr.: h aa00099999 alebo h aa00009999), ak ste samostatný finančný agent (maklér).

2. V SMS, ktorá vám príde ako odpoveď, bude vaše dočasné heslo. S týmto heslom sa prihláste na portal.allianzsp.sk, kde budete následne vyzvaní na zmenu hesla. Upozorňujeme, že nové heslo je potrebné zadať dvakrát.

Zmenu hesla vykonáte TU.

3. Zmenené heslo následne zadáte do prihlasovacieho okna AMC, a ak ste postupovali správne, spustí sa vám AMC.