Upozornenie: Používate zastaralý prehliadač, prosíme vyberte si novší prehliadač napríklad Chrome, Firefox alebo Microsoft Edge.

4 balíky poistenia – 1 voľba.  Vy rozhodnete, ktorý balík je pre váš najvýhodnejší.
 
Komplexné poistenie pre vašu firmu, ktoré poskytuje rozsah poistnej ochrany podľa vašich požiadaviek.

Posunutím zobrazíte viac

balík so základným krytím
balík s rozšíreným krytím
balík s komplexným krytím
balík s najširším krytím
FLEXA
ŽIVEL
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU
POISTENÉ NÁKLADY
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ZÁKLADNÉ)
VODOVODNÉ ŠKODY
ROZBITIE SKLA
KRÁDEŽ, LÚPEŽ
VANDALIZMUS
STROJE A ELEKTRONIKA – LOM STROJA (VRÁTANE SKRATU A PREPÄTIA NA STAVEBNÝCH SÚČASTIACH BUDOV)
VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ÚNIKOM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK (ŠKODA NA ZDRAVÍ/VECI)
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ROZŠÍRENÉ)
ZEMETRASENIE (VOLITEĽNÉ PRE VŠETKY BALÍKY)

Máte záujem o poistenie MOJE PODNIKANIE?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

man with giant watch
Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online 
alebo nonstop na Infolinke +421 2 50 122 222.
man looking at charts
V závislosti od rozsahu škody počkajte na naše inštrukcie súvisiace s opravou alebo odstraňovaním zvyškov, umožnite nám obhliadnuť škodu, oznámte polícii prípadné odcudzenie poistených vecí.
man leaning back
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k poisteniu MOJE PODNIKANIE

Za stanovenie poistnej sumy zodpovedáte vy. Ak nemáte k dispozícii znalecký posudok, zmluvu o dielo alebo rozpočet nákladov, pri stanovení poistnej sumy zvážte, akú cenu je nutné v mieste poistenia vynaložiť na nadobudnutie novej budovy rovnakého druhu a kvality.
Ak sa zmení hodnota vašich poistených vecí, oznámte to bezodkladne vášmu sprostredkovateľovi poistenia alebo nás kantaktujte e-mailom, resp. telefonicky na našej Infolinke. Táto zmena bude mať za následok zánik existujúcej a vypracovanie novej poistnej zmluvy.

Áno, poisťujeme budovu, v ktorej podnikáte a ste jej vlastníkom (vaša firma), alebo vlastníkom je fyzická osoba, ktorá je spoločníkom vašej firmy alebo je oprávnená konať v mene firmy. Ak dôjde k zmene vlastníka, poistenie budovy zanikne.

Ak ste nájomcom v budove, poistíme stavebné úpravy, ktoré v prenajatej budove vykonáte. Po presťahovaní z tejto budovy poistenie budovy zanikne.

Túto zmenu nám preto bezodkladne oznámte, pretože má vplyv aj na výšku poistného (zníženie).

Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu