Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

4 balíky poistenia – 1 voľba.  Vy rozhodnete, ktorý balík je pre váš najvýhodnejší.
 
Komplexné poistenie pre vašu firmu, ktoré poskytuje rozsah poistnej ochrany podľa vašich požiadaviek.

Posunutím zobrazíte viac

balík so základným krytím
balík s rozšíreným krytím
balík s komplexným krytím
balík s najširším krytím
FLEXA
ŽIVEL
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU
POISTENÉ NÁKLADY
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ZÁKLADNÉ)
VODOVODNÉ ŠKODY
ROZBITIE SKLA
KRÁDEŽ, LÚPEŽ
VANDALIZMUS
STROJE A ELEKTRONIKA – LOM STROJA (VRÁTANE SKRATU A PREPÄTIA NA STAVEBNÝCH SÚČASTIACH BUDOV)
VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ÚNIKOM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK (ŠKODA NA ZDRAVÍ/VECI)
ASISTENČNÉ SLUŽBY (ROZŠÍRENÉ)
ZEMETRASENIE (VOLITEĽNÉ PRE VŠETKY BALÍKY)

Máte záujem o poistenie MOJE PODNIKANIE?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Chyba Mandatory field

Chyba Mandatory field

Chyba Mandatory field

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Enter the text below. 60 seconds remaining.

Can't read the text?

Chyba Mandatory field

Nastala chyba

Sorry, that does not match the text in the box. Please try again.

This form has over 75 fields, which is the maximum allowed number. Form submissions will fail if this page is published.

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

man with giant watch
Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online 
alebo nonstop na Infolinke +421 2 50 122 222.
man looking at charts
V závislosti od rozsahu škody počkajte na naše inštrukcie súvisiace s opravou alebo odstraňovaním zvyškov, umožnite nám obhliadnuť škodu, oznámte polícii prípadné odcudzenie poistených vecí.
man leaning back
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k poisteniu MOJE PODNIKANIE

Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu