Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Athlete skier jumps over mountain

Oznam o zatvorení Allianz Club

Ďakujeme za spoločné roky a sme radi, ak Vám benefity Allianz Clubu prišli vhod a využili ste ich. Ak ste si na poistnej zmluve uplatnili zľavu Allianz Clubu, tá Vám ostáva platná až do zániku danej poistnej zmluvy.

V súčasnej náročnej dobe sme sa rozhodli venovať viac pozornosti online službám pre našich klientov. Vďaka nim môžu spravovať svoje poistenie z bezpečia a pohodlia svojho domova.

Veríme, že Vás zaujme ponuka digitálnych benefitov Allianz Konta, s ktorými teraz oslovujeme našich klientov.