Upozornenie: Používate zastaralý prehliadač, prosíme vyberte si novší prehliadač napríklad Chrome, Firefox alebo Microsoft Edge.

Nové Allianz konto Môj Allianz!

Môj Allianz je on-line služba portálu www.allianz.sk a zabezpečuje prístup k online službám Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Konto Môj Allianz je určené pre klientov spoločnosti.


Vytvorenie konta je možné dvoma spôsobmi a to:  

1.      elektronické zriadenie

2.      zadaním identifikačného kódu a jednorazového hesla pridelených spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. na základe Dohody o zriadení Allianz Konta tu


Prístup k službám
Prístup k službám je zriadený v súlade s Dohodou o zriadení Allianz Konta a jej odsúhlasením zo strany klienta prvým úspešným prihlásením.


Zrušenie konta
Zrušenie konta Môj Allianz je v súlade so Všeobecnými podmienkami Dohody o zriadení Allianz Konta alebo po prihlásení užívateľa cez príslušnú navigáciu v spodnej časti obrazovky.

Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte našu Infolinku +421 2 50 122 222.

Všeobecné podmienky elektronickej komunikácie s Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s.

Spracovanie osobných údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu.