Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Nové Allianz Konto s množstvom výhod!

Allianz Konto ponúka nové benefity vo forme online služieb, ktoré môžete využívať pri správe svojho poistenia:

Informácie pre členov Allianz Club

K 31. januáru 2021 zatvárame náš vernostný program Allianz Club. Ak ste jeho členom a uplatňujete si vernostnú zľavu na poistnej zmluve, tá vám ostáva až do zániku danej poistnej zmluvy. Vaše poistenie môžete spravovať online aktiváciou Allianz konta. 

Allianz Konto je on-line služba portálu www.allianzsp.sk a zabezpečuje prístup k online službám Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Allianz Konto je určené pre klientov spoločnosti.

 

Vytvorenie konta je možné dvoma spôsobmi a to:  

1.      elektronické zriadenie

2.      zadaním identifikačného kódu a jednorazového hesla pridelených spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. na základe Dohody o zriadení Allianz Konta tu

 

Prístup k službám

Prístup k službám je zriadený v súlade s Dohodou o zriadení Allianz Konta a jej odsúhlasením zo strany klienta prvým úspešným prihlásením.

 

Zrušenie konta

Zrušenie Allianz Konta je v súlade so Všeobecnými podmienkami Dohody o zriadení Allianz Konta alebo po prihlásení užívateľa cez príslušnú navigáciu v spodnej časti obrazovky.

Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte našu Infolinku +421 2 50 122 222.

Všeobecné podmienky elektronickej komunikácie s Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s.

Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu.