Upozornenie: Používate zastaralý prehliadač, prosíme vyberte si novší prehliadač napríklad Chrome, Firefox alebo Microsoft Edge.

So slnkom a znamienkami nehazardujeme

NIE JE ZNAMIENKO AKO ZNAMIENKO

Pigmentové névy, resp. znamienka sa môžu vyskytovať na koži celého nášho tela. Na úvod je však potrebné povedať, že nie všetko čo pokladáme za znamienko ním aj v skutočnosti je, argumentuje dermatologička. „Klinicky sa prejavuje ako škvrnka hnedej až tmavohnedej farby rôznej veľkosti v úrovni kože alebo mierne nad ňou. Podobne však môžu vyzerať nielen pigmentové škvrny, seboroické veruky a pod., ale aj rakovina kože, tzv. melanóm,“ hovorí Baumgartnerová. Znamienka, najmä ich narastajúci počet, by sme preto nikdy nemali podceňovať. Výskyt melanómu má v súčasnosti stúpajúcu tendenciu a čoraz častejšie sa objavuje v nižších vekových skupinách. 
To, prečo vznikajú nevieme ovplyvniť. Dermatologička hovorí, že za tvorbu znamienok môže kombinácia genetiky a vonkajších faktorov, z ktorých najväčší vplyv na kožné zmeny má jednoznačne UV žiarenie. „Boli robené štúdie, ktoré dokázali signifikantne vyšší počet znamienok u detí, ktoré trávili väčšinu dňa vonku na slnku a ktoré sa často spálili. Na druhej strane vyšší počet znamienok môžeme často pozorovať u viacerých členov rovnakej rodiny. Vplyv genetiky v prípade znamienok určite nie je zanedbateľný.“ Častý pobyt na slnku či opaľovanie sa preto zvyšujú pravdepodobnosť.

STRAŠIAK MENOM MELANÓM

Zbystriť zrak by sme mali pri melanóme. Môže vzniknúť ako nový kožný útvar (tzv. de novo), ale aj malígnou transformáciou už existujúceho znamienka. Pravidelnými kontrolami v ambulancii kožného lekára však môžeme prípadné malígne zmeny identifikovať včas. „Odporúča sa kontrola raz ročne, pokiaľ Vám lekár nepovie inak. Pri výskyte malígneho melanómu v rodine alebo v prípade, že ste toto ochorenie už sami prekonali, môžu byť kontroly aj častejšie,“ odporúča dermatologička. Pomoc a poradenstvo kožného lekára by ste určite mali vyhľadať vtedy, ak zaznamenáte akúkoľvek zmenu veľkosti, tvaru či farby vášho znamienka.

PONECHAŤ ČI ODSTRÁNIŤ?

Veľmi diskutovanou témou býva, či si znamienko ponechať alebo zvoliť variant chirurgického či laserového odstránenia. Okrem stanoviska odborníka k tomu bez pochýb prispieva aj umiestnenia znamienka. Ku malígnej transformácii môže totiž podľa dermatologičky prispieť aj opakovaná mechanická trauma znamienka. „Pri znamienkach, ktoré sú na miestach, kde hrozí riziko častého poškodenia, ako sú napr. prsty, stupaje, vlasatá časť hlavy, pod ramienkami podprsenky, atď., by sme mali zvážiť ich chirurgické odstránenie. Pri deťoch, pokiaľ to nie je nutné, čakáme s odstránením do veku, v ktorom už dieťa spolupracuje, aby sme sa vyhli nutnosti celkovej anestézie.“

 PREVENCIU NEPODCEŇUJME

Vyšetrenia by ste sa báť určite nemali. Je bezbolestné a nezaberie vám veľa času. Dermatologička popisuje, ako prebieha: „Kožný lekár dermatoskopom vyšetrí kožné prejavy a zhodnotí prípadné zmeny. Niektoré pracoviská disponujú aj digitálnym dermatoskopom alebo celotelovým skenerom s prepojením na počítač. Lekár si môže fotografie archivovať a v priebehu času jednotlivé nálezy porovnávať.“ Výnimku pri prevencii nemajú ani deti. V prípade, že sa na koži vášho dieťaťa objavujú pigmentové névy, určite ho raz ročne na kontrolu objednajte tiež.

Na pravidelnú kontrolu nezabúdajme ani v pohodlí našich domovov: 

Ak má niekto znamienok veľa, hľadáme tzv. škaredé káčatko. V tomto prípade hľadáme znamienko, ktoré sa od iných niečím odlišuje. 

Ktorým faktorom máme podľa Baumgartnerovej venovať pozornosť?
 

  • A – Asymmetry (Asymetria): Má znamienko nepravidelný tvar? Ak by sme v strede znamienka nakreslili čiaru, sú polovice rovnaké?
  • B – Border (Okraj): Je okraj znamienka pravidelný, hladký
  • C – Color (Farba): Je farba znamienka jednotná? 
  • D – Diameter (Priemer): Je znamienko väčšie ako 5-6 mm v priemere? 
  • E – Evolving (Evolúcia): Zmenilo sa znamienko za posledné mesiace? 

Súčasťou pravidelnej prevencie sú aj tzv. „základné bezpečnostné pravidlá“. Pod nimi má dermatologička na mysli vyhýbanie sa pobytu na slnku v najexponovanejších hodinách (medzi 10. – 16. hodinou), používanie širokospektrálneho krému s dostatočne vysokým faktorom (30 a vyššie) a na záver nezabúdať ani na pokrývku hlavy a kvalitné slnečné okuliare.

 MUDr. Karolína Baumgartnerová
 MUDr. Karolína Baumgartnerová