Sadzobník poplatkov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Sadzobník poplatkov

Druh poplatku
Výška poplatku
Administratívny poplatok - z podielu na výnosoch z rezerv poistného
1%
Allianz | Club