Rizikové životné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie

Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Toto poistenie vám poslúži ako poistenie hypotekárneho, spotrebného alebo stavebného úveru, poistenie leasingu alebo ako zdroj financovania pohrebných nákladov či životných nákladov najbližších spojených s ťažkým obdobím po úmrtí. Poisťovňa v tomto type poistenia vyplatí dohodnú poistnú sumu po smrti poisteného. K tomuto poisteniu je možné pripoistiť širokú škálu pripoistení pre prípad smrti, úrazu, choroby, práceneschopnsti, invalidity alebo nezamestnanosti.

Široké spektrum krytia rizík umožňuje klientovi budovať si poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek. Toto poistenie je pre dospelých aj deti. Variabilita poistenia zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy si klient môže pripoistenia meniť z dôvodu zmien životných situácií.

viac

Produkty s ukončeným predajom

Program Flexi Život Plus je variabilný a komplexný poistný produkt stavebnicového typu, ktorý vo svojej poistnej ochrane zahŕňa všetky základné poistné riziká z oblasti poistenia osôb. Tento program  umožňuje klientom poistiť na jednej poistnej zmluve až 2 dospelé osoby. Variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia program Flexi Život Plus, kedy klient môže poistenia meniť z dôvodu zmien životných situácií.

viac
Allianz | Club