Rebríček najčastejších dopravných nehôd | Allianz - Slovenská poisťovňa

Rebríček najčastejších dopravných nehôd

 1. Náraz vodičov do dopravných značiek, zvodidiel či stromov spôsobil viac 12-tisíc poistných udalostí
 2. Oproti minulým rokom sa rapídne zvýšil najmä počet škôd zapríčinených výtlkmi
 3. K najkurióznejším nehodám patrí poistná udalosť, ktorú zapríčinil pád lavíny

 

Dôvody vzniku dopravnej nehody bývajú rôzne a často sú dôsledkom nepozornosti vodičov alebo neprispôsobenia jazdy podmienkam na cestách, a to najmä v zime.  Allianz – Slovenská poisťovňa preto už po tretíkrát zostavila rebríček najčastejších poistných udalostí na našich cestách. V havarijnom poistení bol najčastejšou príčinou platenia poistného plnenia v roku 2013 (1. január až 19. november) náraz poisteného vozidla do stojaceho predmetu. Náraz nepozorných vodičov do dopravných značiek, zvodidiel, stromov či plotov tak spôsobil viac ako 12-tisíc poistných udalostí.

 

Rapídny nárast škôd po výtlkoch

Na druhom mieste najčastejších príčin škôd na cestách v havarijnom poistení eviduje Allianz – SP náraz iného vozidla do poisteného auta. Nehody, v ktorých bol poistený vodič poškodeným, tak boli príčinou poistných udalostí v 11-tisíc prípadoch. Treťou najčastejšou príčinou je zrážka s osobou či pohybujúcim sa predmetom (kamienok), keďže spôsobila takmer 10-tisíc poistných udalostí.

Oproti minulým rokom sa zvýšil najmä počet škôd zapríčinených nerovnosťou na komunikácii, teda výtlkmi. Do polovice novembra zaznamenala Allianz – Slovenská poisťovňa až 2612 takýchto poistných udalostí, čo je najviac za posledných niekoľko rokov. Zvýšil sa aj počet nehôd, ktoré zapríčinil stret so zverou, v roku 2013 ich zatiaľ do Allianz – SP nahlásilo 1682 vodičov. 

 

Škodu spôsobili aj hlodavce či lavína

Allianz – Slovenská poisťovňa však v havarijnom poistení zaznamenala aj menej časté príčiny vzniku poistnej udalostí, ktoré patria k tým kurióznejším. Z tých menej častých poistných udalostí Allianz – SP eviduje napríklad 71 poškodení vozidla, ktoré spôsobili drobné hlodavce či 31 poistných udalostí spôsobených pádom stromu na vozidlo.

K tým najkurióznejším v tomto roku však patrí poistná udalosť v havarijnom poistení, ktorú zapríčinil pád lavíny na poistené vozidlo alebo úraz, ktorý si vodič spôsobil pri nastupovaní do svojho vozidla.

Dátum vydania: 21.11.2013

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook