Rapídny nárast pokusov o poisťovacie podvody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Rapídny nárast pokusov o poisťovacie podvody

 1. Allianz – SP prešetrila v prvom polroku o 63 percent viac podozrivých poistných udalostí
 2. Priemerná šetrená škoda sa viac ako zdvojnásobila

Už niekoľko rokov poisťovne konštatujú trvalý medziročný nárast pokusov o poisťovacie podvody. Tento trend sa potvrdil aj v tomto roku. Za prvých šesť mesiacov roku 2012 prešetrovala Allianz – Slovenská poisťovňa v rámci neživotného poistenia spolu 918 podozrivých škodových udalostí, pričom za rovnaké obdobie minulého roku ich bolo 563, čo predstavuje nárast až o 63 percent. Potenciálne plnenie, ktoré tieto škody zahŕňali, dosiahlo v roku 2012 celkom 4,833 mil. eur. Oproti roku 2011 táto suma narástla o viac než 3 mil. eur. Priemerná šetrená škoda v roku 2012 dosiahla 5 265 eur, kým za rovnaké obdobie v roku 2011 iba 2 050 eur.

Úspešnosť detektívov poisťovne ukazuje najmä počet potvrdených podozrení, ktorých je za prvý polrok až 809 z celkového počtu 895 uzatvorených šetrení, čo je 90 percent. Súčasne bolo podaných 10 nových trestných oznámení v súvislosti s poisťovacími podvodmi. Hodnoty, ktoré sa podarilo za prvý polrok roku 2012 pri škodách z neživotného poistenia uchrániť, prevyšujú 2,5 mil. eur.

 

Prehľad šetrených podozrení za január až jún 2012

Najviac podozrivých škôd bolo štandardne v rámci povinného zmluvného poistenia, na druhom mieste je havarijné poistenie vozidiel a tesne za ním privátne poistenie majetku. V poistení podnikateľov a priemyslu bolo síce najmenej šetrených káuz, ale požadované boli vysoké plnenia.

 

V regiónoch vedie Nitriansky a Trenčiansky kraj

V rámci regiónov najviac prípadov bolo šetrených v Nitrianskom a Trenčianskom kraji, a to až 261 škodových udalostí, z nich najviac v povinnom zmluvnom poistení vozidiel. Nasledujú Košický a Prešovský kraj s počtom 174 podozrení, ďalej sever Slovenska vrátane Martina s počtom 169 káuz a Bratislavský kraj spolu so Záhorím s počtom 168 škôd. Najmenej prípadov sme zaznamenali v Banskobystrickom kraji a na juhu Stredného Slovenska – len 146 podozrivých prípadov.

 

Pokus zlepšiť si finančnú situáciu?

Z vyššie uvedených štatistík vyplýva, že nárast výskytu podozrivých prípadov je skutočne rapídny. Dôvod vidíme najmä v zhoršujúcej sa majetkovej situácii ľudí, ktorí pri vidine možného vyššieho majetkového prospechu z poistenia neváhajú a pokúsia sa o to. Najčastejšie ide o pokusy o navyšovanie poistného plnenia, na ktoré majú klienti štandardne nárok, ale v nižšej sume. Rovnako sa páchajú aj fiktívne škody, úmyselne spôsobené a prispôsobené tak, aby boli kryté poistením, na ktoré by sa inak poistenie nevzťahovalo.

Nárast priemerných šetrených hodnôt bol spôsobený vyššími hlásenými škodami, a to vo všetkých skupinách najmä z rizika požiar, v havarijnom poistení najmä v súvislosti s odcudzeniami vozidiel a totálnymi škodami a v povinnom zmluvnom poistení najmä v súvislosti s uplatňovaným ušlým ziskom.

Za úspechy v tejto oblasti vďačíme najmä komplexným opatreniam a systému indikácie podozrení, ktorý sme tento rok ešte vylepšili a spresnili. Na základe toho sú prešetrované len skutočne podozrivé škody. Korektne nahlásené škody bez špekulácií zo strany klienta sú riešené bez zbytočných prieťahov v prospech poisteného. A to je zmysel nikdy nekončiaceho boja proti poisťovacím podvodom.

Dátum vydania: 26.07.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook