Ako uzatvoriť PZP | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ako uzatvoriť PZP

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto pre PZP od Allianz 

Ako si vypočítať výšku poistného?

Výšku poistného pre produkt PZP najjednoduchšie zistíte ak zavoláte na našu infolinku 0800 122 222.

Ako uzatvoriť PZP v našej spoločnosti?

Odkedy je PZP platné?

Pri osobnom dojednaní poistenie vzniká okamihom uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnutý neskorší začiatok poistenia.

Pri dojednaní cez našu infolinku je zmluva uzavretá dňom zaplatenia poistného, za ktorý sa považuje deň vkladu príslušnej sumy poistného na bankový účet poisťovateľa, alebo deň zadania príkazu na poukázanie poistného v prospech bankového účtu poisťovateľa, alebo deň podania poštového peňažného poukazu prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. na poukázanie poistného v prospech bankového účtu poisťovateľa.

Poistenie je môžné zaplatiť nasledovne:

  • pri telefonickom dojednaní - vkladom na účet poisťovne, bankovým prevodom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty
  • pri osobnom dojednaní na našich predajných miestach -  v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty

Frekvencia platenia poistného sa vyzančí pri uzatváraní poistnej zmluvy, pričom poistné je možné uhrádzať:

  • štvrťročne
  • polročne
  • ročne – za zvýhodnených podmienok

Súvisiace odkazy

Všetky informácie o produkte povinného zmluvného poistenia
Allianz | Club