Ako uzatvoriť PZP | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ako uzatvoriť PZP

Ako si vypočítať výšku poistného?

Výšku poistného pre produkt PZP zistíte, ak zavoláte na našu bezplatnú Infolinku 0800 122 222, resp. na www.allianzsp.sk

Ako uzatvoriť PZP v našej spoločnosti?

Pre vozidlá kategórií M1, M1G, N1 a N1G (osobné a malé nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3500 kg) je určené MOJE AUTO - komplexné poistenie motorových vozidiel, v ktorom je PZP neodeliteľnou súčasťou všetkých poistných balíkov.

Odkedy je PZP platné?

Pri osobnom uzatvorení poistenie vzniká okamihom uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnutý neskorší začiatok poistenia.

Pri uzatvorení cez našu Infolinku je zmluva uzatvorená dňom zaplatenia poistného, za ktorý sa považuje deň vkladu príslušnej sumy poistného na bankový účet poisťovateľa, alebo deň zadania príkazu na poukázanie poistného v prospech bankového účtu poisťovateľa, alebo deň podania poštového peňažného poukazu prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. na poukázanie poistného v prospech bankového účtu poisťovateľa.

Poistenie je možné zaplatiť nasledovne:

  • pri telefonickom uzatvorení - vkladom na účet poisťovne, bankovým prevodom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty
  • pri osobnom uzatvorení na našich predajných miestach -  v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty

Frekvencia platenia poistného sa vyznačí pri uzatváraní poistnej zmluvy, pričom poistné je možné uhrádzať:

  • štvrťročne
  • polročne
  • ročne – za zvýhodnených podmienok

Súvisiace odkazy

 
Všetky informácie o produkte povinného zmluvného poistenia
Allianz | Club