Poistné plnenie - ako nahlásiť poistnú udalosť z PZP

Poistné plnenie PZP

Čo robiť, keď nastane poistná udalosť?

Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik poistnej udalosti:

  • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
  • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. umožňuje svojim klientom využiť nasledovné spôsoby hlásenia poistnej udalosti:

  • telefonicky
  • prostredníctvom internetu
  • osobne
  • poštou

Všetky ďalšie informácie vrátane formulárov nájdete na jednom mieste tu.

Súvisiace odkazy

Kontakty na zmluvné servisy našej spoločnosti
Allianz | Club