Povinné zmluvné poistenie pre podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Povinné zmluvné poistenie pre podnikateľov

Povinné zmluvné poistenie pre podnikateľov

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého držiteľa vozidla. Toto poistenie vás ochráni, ak prevádzkou svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku.

Ak podnikáte a máte vo vašej firme 5 a viac vozidiel, riziká spojené s prevádzkovaním vozového parku pokrýva flotilové povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Poistenie zabezpečí komplexnú ochranu vášho vozového parku so zachovaním flexibility pri zaraďovaní a vyraďovaní vozidiel z poistenia podľa vašich aktuálnych potrieb. Môžete si zvoliť rozsah poistného krytia pre jednotlivé vozidlá flotily či výšku limitu poistného plnenia pri povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Cena poistenia

Pri stanovení výšky poistného je rozhodujúci počet a typ vozidiel, spôsob ich používania, napríklad preprava tovaru, obchodný cestujúci, pracovné stroje používané sezónne a iné. Ďalším posudzovaným kritériom je typ prevádzky, napríklad či ide o nebezpečný náklad, taxi službu, vozidlo s právom prednosti v jazde a podobne. Na základe posúdenia týchto kritérií sa stanoví konečná výška poistného. Rozhodujúcim kritériom je škodový priebeh, od ktorého závisí úprava poistného pre nasledujúce poistné obdobie.
 

Výhody flotilového poistenia

 • individuálny prístup od vytvorenia ponuky po profesionálnu správu poistenia
 • kompletný prehľad poistených vozidiel s podrobným vyúčtovaním
 • detailný prehľad poistných udalostí a vyhodnocovanie škodového priebehu
 • možnosť prihlasovania vozidiel elektronicky, pričom dohodnuté podmienky platia automaticky aj pre novo zaraďované vozidlá
 • úhrada poisteného za všetky vozidlá jednou platbou; podľa vašej požiadavky môže byť splatnosť ročná, polročná alebo štvrťročná
 • jednotný výročný deň pre všetky vozidlá poistené vo flotile
 • sadzby poistného, komplexný systém zliav a zvýhodnení
 • poistenie na mieru pre každé vozidlo
 • bezplatné asistenčné služby

Výhody pri súčasnom uzatvorení PZP a havarijného poistenia

 • zľava z poistného základného havarijného poistenia
 • sčítanie limitov poskytovaných asistenčných služieb (pre jedno vozidlo)

Doplňujúce informácie a dokumenty k povinnému zmluvnému poisteniu

Súvisiace odkazy

 
Informácie o povinnom zmluvnom poistení pre individuálnych klientov
 
Informácie o našej asistenčnej službe
 
Kontakt na zmluvné servisy našej spoločnosti
Allianz | Club