Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Pripravte sa na dovolenku – čo hrozí Slovákom?

 1. Najväčšia poistná udalosť z minuloročnej dovolenkovej sezóny presahuje 180-tisíc eur
 2. Účet za zlomený členok v USA bol takmer 50-tisíc eur
 3. Najviac poistných udalostí v cestovnom poistení sa stane v Turecku


Letná dovolenka – či už turistika na horách alebo vylihovanie na pláži pri mori – sa môže kvôli nečakanému úrazu alebo ochoreniu rýchlo zmeniť na zlý sen. Navyše, okrem pokazeného zážitku si môžete z vysnívanej destinácie priniesť aj faktúru od lekára či z nemocnice na tisícky eur. V minulom roku zaznamenala Allianz – Slovenská poisťovňa prípad, keď sa slovenský občan na dovolenke v USA vážne zranil pri dopravnej nehode. Účet za následnú hospitalizáciu a liečbu v miestnej nemocnici sa vyšplhal až na 180-tisíc eur. Našťastie, slovenský dovolenkár si pred cestou uzatvoril cestovné poistenie, ktoré stálo len nepatrný zlomok výdavkov na ošetrenie, a všetky náklady hradila poisťovňa.


Najväčšie poistné udalosti v roku 2013

V predchádzajúcich rokoch však boli poskytnuté aj vyššie poistné plnenia, najvyššie bolo v sume približne 360-tisíc eur a takisto išlo o operáciu v USA s prevozom na Slovensko. Možné následky úrazov či ochorení na dovolenke nie je preto vhodné podceniť, keďže finančné náklady na mnohé, na prvý pohľad aj menej závažné prípady sa môžu pohybovať v desiatkach tisíc eur. Dôkazom je prípad Allianz – SP, ktorý sa stal minulý rok opäť v Spojených štátoch amerických, keď za ošetrenie a liečbu zlomeného členka bola uhradená suma viac ako 50-tisíc eur.

Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa poisťovňa stretáva počas letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady približne 160 eur), chrípka, angína a zápal priedušiek s horúčkami (náklady približne 160 eur), alergická reakcia na slnko (náklady od 70 do 160 eur) a menšie či stredne závažné úrazy (od niekoľko sto do niekoľko tisíc eur).


V ktorej krajine hrozí najväčšie riziko?

Objektívne rizikovejšími krajinami z hľadiska možného výskytu ochorení sú subtropické a tropické krajiny, najmä kvôli odlišným klimatickým a hygienickým podmienkam. Najviac poistných udalostí vzniklo v roku 2013 v Turecku, počet poistných udalostí je však ovplyvnený aj veľkou obľúbenosťou tejto destinácie, do ktorej mieri mnoho slovenských turistov. Pre krajiny ako Turecko či Egypt je príznačná najmä zvýšená frekvencia výskytu žalúdočných a črevných ochorení.
Medzi krajiny s vyšším počtom poistných udalostí patrí aj Chorvátsko, kam každoročne cestuje veľké množstvo Slovákov. Priemerná výška poistných udalostí však nie je v porovnaní s inými krajinami až taká vysoká. Prekvapujúce môže byť, že Nemecko, ktoré nepatrí k top dovolenkovým destináciám Slovákov, je z pohľadu počtu poistných udalostí na treťom mieste (ide zrejme skôr o pracovné pobyty).

Z pohľadu celkových vyplatených poistných súm je však rebríček odlišný. Na prvom mieste je síce opäť Turecko s celkovými poistnými plneniami vo výške takmer 600-tisíc eur, ale druhá pozícia patrí USA, ktoré bolo v počte škôd až na desiatej pozícii. Práve Spojené štáty sú príkladom krajiny, v ktorej aj menší úraz či ochorenie môže vyjsť cestovateľa veľmi draho. Ku krajinám, v ktorých je priemerná výška poistných udalostí vyššia, patrí aj Egypt či Grécko.

Dátum vydania: 15.05.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook