Orgány spoločnosti - predstavenstvo a dozorná rada | Allianz - Slovenská poisťovňa

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Meno
Funkcia
Todor Todorov
predseda predstavenstva
Viktor Cingel
člen predstavenstva
Jozef Paška
člen predstavenstva
Martin Wricke
člen predstavenstva
Dušan Quis
člen predstavenstva

Dozorná rada

Meno
Funkcia
Petros Papanikolaou
predseda dozornej rady
Alexander Protsenko
člen dozornej rady
Jochen Alexander Haug
člen dozornej rady
Susanne Irena Doboczky
členka dozornej rady
Katarína Janáková
členka dozornej rady
Ľudovít Baranček
člen dozornej rady

Súvisiace odkazy

Informácie o Allianz - Slovenskej poisťovni
Nonstop infolinka 0800 122 222