Orgány spoločnosti - predstavenstvo a dozorná rada | Allianz - Slovenská poisťovňa

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Meno
Funkcia
Todor Todorov
predseda predstavenstva
Viktor Cingel
člen predstavenstva
Jozef Paška
člen predstavenstva
Venelin Angelov Yanakiev
člen predstavenstva
Juraj Dlhopolček
člen predstavenstva

 

Dozorná rada

 

Meno
Funkcia
Petros Papanikolaou
predseda dozornej rady
Martin Wricke
člen dozornej rady
Jochen Alexander Haug
člen dozornej rady
Susanne Irena Doboczky
členka dozornej rady
Katarína Janáková
členka dozornej rady
Ľudovít Baranček
člen dozornej rady

Súvisiace odkazy

 
Informácie o Allianz - Slovenskej poisťovni
Allianz | Club