Ochrana práv - Súkromie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie ochrany práv - SÚKROMIE

Poistenie ochrany práv - SÚKROMIE

TIP

 • Linka právnej pomoci je vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod. na čísle +421 2 49 10 10 49.

 

Ponúkame vám poistenie ochrany práv SÚKROMIE, ktoré pre vás zabezpečuje ochranu a presadzovanie práv v súkromnom živote a úhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených. Právnik, s ktorým budete komunikovať, urobí analýzu a bude presadzovať vaše oprávnené záujmy mimosúdnou či súdnou cestou.

Výhody

 • odborná právna pomoc v poistených oblastiach práva nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí
 • možnosť voľby vlastného advokáta
 • poistná suma sa vzťahuje na každú poistnú udalosť
 • poistenie je možné uzatvoriť aj s krytím pre celú rodinu
 • cenová dostupnosť
 • Tiesňová linka právnej pomoci (pracovné dni v čase od 16:00 do 8:00 hod. a mimo pracovných dní) na čísle +421 2 49 10 10 20

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia nájdete v príslušných dokumentoch.

Poistná udalosť

Ak na riešenie vášho problému nebude postačovať telefonické poradenstvo, môžete zaslať písomné hlásenie na emailovú adresu alebo poštou na adresu Allianz – SP, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.

Tlačivo hlásenia poistnej udalosti na stiahnutie TU.

 

Kombinované poistenie

Kombinované poistenie vám ponúkame vo variantoch RODINA a SINGLE, v rámci ktorých si môžete vybrať balík poistenia pokrývajúci vaše potreby.

Kombinované rodinné poistenie

Balíky poistenia RODINA zabezpečia komplexnú ochranu práv pre vás a pre vašich blízkych. Poistením sú kryté práva osoby, ktorá poistenie uzatvorila ako aj všetkých osôb, na ktoré sa dané poistenie vzťahuje.

Kombinované individuálne poistenie

Balíky poistenia SINGLE zabezpečia komplexnú ochranu práv pre jednotlivca. Poistený ste vy, ako osoba, ktorá uzatvára poistenie, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

  RODINA BASIC
SINGLE BASIC
RODINA PROFI
SINGLE PROFI
RODINA MOTO
SINGLE MOTO
RODINA MAXI
SINGLE MAXI
Osobný život x x x x
Pracovný život   x   x
Vozidlo     x x
Vodič     x x

 

Individuálne poistenie

Poistenie ochrany práv si môžete uzatvoriť aj v rámci produktov individuálneho poistenia. Na výber máte nasledovné produkty:
 
 • ZAMESTNANEC
 • MOTO
 • VODIČ
 • VODIČ PROFI
 • POĽOVNÍK

Tieto individuálne poistné produkty môžete využiť aj ku kombinovaným balíkom právnej ochrany. V takom prípade sa individuálne poistenie bude vzťahovať na vás, ako na osobu, ktorá uzatvorila poistenie.

Doplňujúce informácie a dokumenty 

Allianz | Club