Poistenie Moto podnikateľ | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie právnej ochrany - MOTO PODNIKATEĽ

Poistenie právnej ochrany - MOTO PODNIKATEĽ

TIP

  • Linka právnej pomoci je vám k dispozícii každý pracovný deň
    od 8:00 do 16:00 hod. na čísle +421 2 49 10 10 49.

 

Poistenie ochrany práv MOTO PODNIKATEĽ je určené pre podnikateľské subjekty, ktoré používajú pri podnikaní dopravné prostriedky alebo ich podnikaním je vedenie cudzích dopravných prostriedkov.

Výhody

  • odborná právna pomoc v poistených oblastiach práva na Slovensku aj v zahraničí
  • mimosúdne a súdne presadzovanie nárokov klienta
  • možnosť voľby vlastného advokáta
  • poistná suma sa vzťahuje na každú poistnú udalosť
  • zľava podľa počtu vozidiel a vodičov
  • cenová dostupnosť
  • Tiesňová linka právnej pomoci (pracovné dni v čase od 16:00 do 8:00 hod. a mimo pracovných dní) na čísle +421 2 49 10 10 20 

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia nájdete v príslušných dokumentoch.

Poistná udalosť

Ak na riešenie vášho problému nebude postačovať telefonické poradenstvo, môžete zaslať písomné hlásenie na emailovú adresu  alebo poštou na adresu Allianz – SP, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.

Tlačivo hlásenia poistnej udalosti na stiahnutie TU.

V rámci tohto poistenia ponúkame 2 produkty:

 

Poistenie ochrany práv MOTO

Tento produkt je určený vlastníkom a držiteľom dopravných prostriedkov. Poistenie sa vzťahuje na problémy, ktoré môžu nastať v súvislosti s cestnou premávkou alebo s prevádzkou dopravných prostriedkov, ktoré používate na podnikanie. Poistený ste vy ako poistník (ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak) a všetky osoby, ktoré budú viesť vaše vozidlo a taktiež cestujúci v tomto vozidle.

Poistenie ochrany práv VODIČ 

Tento produkt je určený vodičom, ktorí jazdia na cudzích dopravných prostriedkoch. Poistenie sa vzťahuje na problémy podnikateľa alebo jeho vodičov, ktoré môžu nastať v súvislosti s cestnou premávkou. Poistenie sa vzťahuje na osoby uvedené v poistnej zmluve.

Allianz | Club