MOTO podnikateľ | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie právnej ochrany - MOTO PODNIKATEĽ

Poistenie právnej ochrany - MOTO PODNIKATEĽ

TIP

  • Linka právnej pomoci je vám k dispozícii každý pracovný deň
    od 8:00 do 16:00 hod. na čísle +421 2 49 10 10 49.

 

Poistenie ochrany práv MOTO PODNIKATEĽ je určené pre podnikateľské subjekty, ktoré používajú pri podnikaní dopravné prostriedky alebo ich podnikaním je vedenie cudzích dopravných prostriedkov.

Výhody

  • odborná právna pomoc v poistených oblastiach práva na Slovensku aj v zahraničí
  • mimosúdne a súdne presadzovanie nárokov klienta
  • možnosť voľby vlastného advokáta
  • poistná suma sa vzťahuje na každú poistnú udalosť
  • zľava podľa počtu vozidiel a vodičov
  • cenová dostupnosť
  • Tiesňová linka právnej pomoci (pracovné dni v čase od 16:00 do 8:00 hod. a mimo pracovných dní) na čísle +421 2 49 10 10 20 

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia nájdete v príslušných dokumentoch.

Zoznam obchodných zastúpení, v prípade, že si chcete uzavrieť poistenie právnej ochrany osobne, nájdete TU.

Poistná udalosť

Ak na riešenie vášho problému nebude postačovať telefonické poradenstvo, môžete zaslať písomné hlásenie na emailovú adresu  alebo poštou na adresu Allianz – SP, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.

Tlačivo hlásenia poistnej udalosti na stiahnutie TU.

V rámci tohto poistenia ponúkame 2 produkty:

 

Poistenie ochrany práv MOTO

Tento produkt je určený vlastníkom a držiteľom dopravných prostriedkov. Poistenie sa vzťahuje na problémy, ktoré môžu nastať v súvislosti s cestnou premávkou alebo s prevádzkou dopravných prostriedkov, ktoré používate na podnikanie. Poistený ste vy ako poistník (ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak) a všetky osoby, ktoré budú viesť vaše vozidlo a taktiež cestujúci v tomto vozidle.

Poistenie ochrany práv VODIČ 

Tento produkt je určený vodičom, ktorí jazdia na cudzích dopravných prostriedkoch. Poistenie sa vzťahuje na problémy podnikateľa alebo jeho vodičov, ktoré môžu nastať v súvislosti s cestnou premávkou. Poistenie sa vzťahuje na osoby uvedené v poistnej zmluve.

Allianz | Club