Právna ochrana | Allianz - Slovenská poisťovňa
Právna ochrana

Právna ochrana

Toto poistenie poskytuje ochranu pri presadzovaní práv a úhradu finančných nákladov s tým spojených. Umožní vám poradiť sa s právnikom predtým, ako urobíte isté rozhodnutie a predísť tým prípadným problémom. Môžete sa tiež poradiť o existujúcich právnych sporoch, ktoré vznikli počas trvania poistenia.

Poistenie ochrany práv vám zabezpečuje možnosť telefonicky sa poradiť s právnikom v situáciách týkajúcich sa vášho súkromného života.

viac

Komplexná ochrana práv pre vás a vašich blízkych, v rámci ktorej si môžete vybrať poistné riziká podľa vašich potrieb.

viac

Ak pri podnikaní používate dopravné prostriedky alebo je vaším podnikaním vedenie cudzích dopravných prostriedkov, využite našu ochranu práv.

viac
Allianz | Club