Voľné pracovné pozície | Allianz - Slovenská poisťovňa
Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

analýza a riešenie problémov v súvislosti s implementáciou a prevádzkou online obchodných riešení založených na webservisoch komunikácia s programátormi obchodných partnerov spolupráca pri vývoji, implementácii a údržbe internetových aplikácií a...
viac
Rád vedieš a pomáhaš druhým? Baví ťa komunikácia prostredníctvom moderných technológií? Máš skúsenosti a cit pre vedenie a rozvoj ľudí? Pre novovznikajúci tím hľadáme silného lídra, ktorý sa nebojí budovať a rozvíjať nové myšlienky,...
viac
Rád pomáhaš druhým? Baví ťa komunikácia prostredníctvom moderných technológií? Máš obchodný talent? Ak áno, Tvojou úlohou bude: komunikácia s klientmi ASP a aktualizácia ich poistných zmlúv správa už existujúceho portfólia ponuka...
viac
vedenie registratúrneho denníka zakladanie dokumentov do zložiek archivačná činnosť ostatná administratívna činnosť podľa potreby ...
viac
vykonávanie prieskumov spokojnosti klientov administratívne činnosti spojené s evidenciou prieskumov aktívna komunikácia s klientmi ...
viac
príprava firemnej stratégie v oblasti internej komunikácie napĺňanie korporátnej stratégie zlepšovanie existujúcich komunikačných postupov a vytváranie nových komunikačných príležitostí riadenie interného komunikačného toku tvorba autorských...
viac
podpora teamu pri príprave komunikačných materiálov spolupráca na príprave eventov, organizačné zabezpečenie eventov tvorba textov, obsahu intranetových stránok, práca s grafickými programami Adobe InDesign a Adobe Photoshop (tvorba...
viac
hodnotenie efektívnosti produktov životného portfólia, výpočet MCEV/VNB stochastické a deterministické modelovanie poistných produktov s využitím aktuárskych softvérov kalkulácia a testovanie primeranosti technických rezerv tvorba...
viac
Využívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti niečo výraz cross-selling?  Rád komunikuješ s ľuďmi a vieš im navrhnúť tie správne riešenia?  Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisťovňa dáva príležitosť...
viac
Využívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti niečo výraz cross-selling?  Rád komunikuješ s ľuďmi a vieš im navrhnúť tie správne riešenia?  Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisťovňa dáva príležitosť...
viac
Využívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti niečo výraz cross-selling?  Rád komunikuješ s ľuďmi a vieš im navrhnúť tie správne riešenia?  Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisťovňa dáva príležitosť...
viac
Máte skúsenosti s vedením tímu? Máte záujem sa kariérne posúvať? Páči sa vám, keď váš zárobok závisí priamo od vášho výkonu? Ak je Vašou odpoveďou áno...
viac
podpora pri modelovaní rizikového kapitálu a vypracovávaní analýz a projekcií súvisiacich s rizikovým kapitálom spolupráca na procese vlastného posúdenia rizík spoločnosti monitorovanie dodržiavania limitov a rizikového apetítu spoločnosti ...
viac
telefonická a e-mailová komunikácia s používateľom zaisťovanie IT podpory pre používateľov riešenie HW a SW problémov správa používateľských kont spolupráca s IT podporou 2. a 3. úrovne ...
viac
Ste komunikatívny a chcete rozvíjať svoje schopnosti? Máte skúsenosti s vedením tímu? Máte záujem sa kariérne posúvať? Páči sa vám, keď váš zárobok závisí priamo od vášho výkonu? Chcete si sami organizovať svoj čas? Ak je Vašou odpoveďou áno...
viac
Ste komunikatívny a chcete rozvíjať svoje schopnosti? Máte skúsenosti s vedením tímu? Máte záujem sa kariérne posúvať? Páči sa vám, keď váš zárobok závisí priamo od vášho výkonu? Chcete si sami organizovať svoj čas? Ak je Vašou odpoveďou áno...
viac
Ste komunikatívny a chcete rozvíjať svoje schopnosti? Máte skúsenosti s vedením tímu? Máte záujem sa kariérne posúvať? Páči sa vám, keď váš zárobok závisí priamo od vášho výkonu? Chcete si sami organizovať svoj čas? Ak je Vašou odpoveďou áno...
viac
Ste komunikatívny a chcete rozvíjať svoje schopnosti? Máte skúsenosti s vedením tímu? Máte záujem sa kariérne posúvať? Páči sa vám, keď váš zárobok závisí priamo od vášho výkonu? Chcete si sami organizovať svoj čas? Ak je Vašou odpoveďou áno...
viac
Máte skúsenosti s vedením tímu? Máte záujem sa kariérne posúvať? Páči sa vám, keď váš zárobok závisí priamo od vášho výkonu? Ak je Vašou odpoveďou áno...
viac
Máte skúsenosti s vedením tímu? Máte záujem sa kariérne posúvať? Páči sa vám, keď váš zárobok závisí priamo od vášho výkonu? Ak je Vašou odpoveďou áno...
viac
Ste komunikatívny a chcete rozvíjať svoje schopnosti? Máte skúsenosti s vedením tímu? Chcete sa zapojiť do jedinečného programu, ktorý vám poskytne vzdelávanie a stály príjem...
viac
aktuárske analýzy, hodnotenie efektívnosti produktov neživotného portfólia poisťovne zabezpečenie, testovanie a kontrola vstupných dát pre analýzy, testovanie aktuárskych systémov príprava rôznych štatistických prehľadov, projekcií, plánov ...
viac
Allianz | Club