Voľné pracovné pozície | Allianz - Slovenská poisťovňa
Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

spracovávanie došlej a odoslanej pošty (elektronicky) k poistným udalostiam (identifikácia, rozdeľovanie/prideľovanie k poistným udalostiam, práca v elektronickej podobe) vyhľadávanie informácii o poistných zmluvách a poistných...
viac
vybavovanie telefonických a emailových požiadaviek klientov samostatné riešenie požiadaviek - poskytovanie informácií z poistných zmlúv zabezpečovanie vybraných druhov zmien na poistných zmluvách práca s interným systémom a zadávanie informácie...
viac
zodpovednosť za plynulý chod sekretariátu člena predstavenstva  plánovanie a koordinovanie pracovného programu člena predstavenstva  zabezpečovanie interných a externých stretnutí, služobných ciest koordinácia a riadenie činností...
viac
poskytovanie právneho poradenstva (osobné, telefonické, písomné) vykonávanie právnych úkonov v rámci likvidácie poistných udalostí zastupovanie klientov poisťovne v mimosúdnom štádiu riešenia sporu likvidácia poistných udalostí v...
viac
zabezpečovanie kontroly dodržiavania pravidiel a súladu lokálnych a koncernových pravidiel vypracovávanie programu compliance, compliance plánu poskytovanie poradenstva zamestnancom a obchodným zástupcom vo veci súladu ich činnosti...
viac
Máte skúsenosti s vedením obchodných tímov? Máte záujem sa kariérne posúvať v najlepšej poisťovni na trhu? Páči sa vám, keď Váš zárobok závisí priamo od Vášho výkonu? Ak je Vašou odpoveďou áno...
viac
kontaktovanie klientov za účelom obnovy poistných zmlúv vykonávanie prieskumov spokojnosti samostatné zabezpečovanie riešenia klientských dotazov spracovávanie obchodných ponúk zabezpečovanie ďalších služieb pre klientov ...
viac
analýza a riešenie problémov v súvislosti s implementáciou a prevádzkou online obchodných riešení založených na webservisoch komunikácia s programátormi obchodných partnerov spolupráca pri vývoji, implementácii a údržbe internetových aplikácií a...
viac
hodnotenie efektívnosti produktov životného portfólia, výpočet MCEV/VNB stochastické a deterministické modelovanie poistných produktov s využitím aktuárskych softvérov kalkulácia a testovanie primeranosti technických rezerv tvorba...
viac
aktuárske analýzy, hodnotenie efektívnosti produktov neživotného portfólia poisťovne zabezpečenie, testovanie a kontrola vstupných dát pre analýzy, testovanie aktuárskych systémov príprava rôznych štatistických prehľadov, projekcií, plánov ...
viac
Allianz | Club