Voľné pracovné pozície | Allianz - Slovenská poisťovňa
Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

21.11.2017
* rozvíja strategické partnerstvo s určenými internými klientmi a poskytuje podporu v  oblastiach HR procesov * realizuje výberové konania na voľné pracovné pozície v spoločnosti * koordinuje proces nástupu a adaptácie novoprijatých zamestnancov *...
viac
20.11.2017
* stanovovanie stratégie, vízie a rozvoja zvereného regiónu * komplexný rozvoj obchodných aktivít v zverenom regióne * nadväzovanie a rozvoj spolupráce s externými obchodnými partnermi * riadenie a rozširovanie skupiny hypotekárnych špecialistov a...
viac
20.11.2017
* komplexný rozvoj obchodných aktivít v zverenej oblasti * riadenie a rozširovanie skupiny hypotekárnych špecialistov * koordinácia aktivít medzi hypotekárnou sieťou a poisťovacími sieťami v zverenej oblasti * úzka spolupráca s poisťovacími...
viac
20.11.2017
* poskytovanie odborného úverového poradenstva klientom ASP * koordinácia pridelenej skupiny tipárov * úzka spolupráca s poisťovacími poradcami pri správe klientov * vyhľadávanie najvýhodnejších ponúk a riešení pre klientov, príprava úverových...
viac
16.11.2017
* vedenie agendy spisov poistných udalostí * komplexné zabezpečenie mimosúdneho vymáhania regresných a postihových pohľadávok (SR, zahraničie) * posúdenie právneho základu pred uplatnením regresu/postihu (právne minimum) * telefonická, mailová a...
viac
16.11.2017
* realizácia školení nových manažérov obchodnej služby (témy napr. ako viesť náborový pohovor, plánovanie, vedenie porady, vedenie drill tréningu...) * realizácia školení pre služobne starších manažérov na základe analýzy vzdelávacích potrieb...
viac
13.11.2017
* poskytovať profesionálny servis a aktívny predaj poistných produktov retailovým klientom * komunikácia a podávanie informácií klientom o produktoch spoločnosti * preberanie žiadostí a hlásení poistných udalostí od klientov * ponuka, dojednávanie...
viac
13.11.2017
* zabezpečenie a rozvoj obchodu prostredníctvom online kanálov * end-to-end komunikácia s obchodnými partnermi pri integračných IT projektoch * príprava a koordinácia plánu integrácií * zber, vyhodnocovanie a koordinácia požiadaviek partnerov v...
viac
08.11.2017
* telefonická komunikácia s obchodnými partnermi za účelom došetrenia fotodokumentácie potrebnej do poistenia * podpora obchodných partnerov v rámci došetrenia fotodokumentácie potrebnej pri vstupe poistenia * študent VŠ (denné štúdium je...
viac
29.10.2017
* aktuárske analýzy, hodnotenie efektívnosti produktov neživotného portfólia poisťovne * zabezpečenie, testovanie a kontrola vstupných dát pre analýzy, testovanie aktuárskych systémov * príprava rôznych štatistických prehľadov, projekcií, plánov *...
viac
Nonstop infolinka 0800 122 222