Voľné pracovné pozície | Allianz - Slovenská poisťovňa
Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

15.08.2018
Chceš naštartovať svoju kariéru v poisťovníctve a rád sa učíš v praxi? Si tímový hráč a vysoké ciele sú pre Teba výzvou? Máš v sebe obchodnícky drive a rád vidíš ako si za svoj výkon odmenený? Rád komunikuješ s rôznym typom ľudí a chceš im ponúknuť...
viac
14.08.2018
- referent na regionálnom oddelení internej obchodnej siete podporujúcej poskytovanie poistných produktov/správa administratívy s tým súvisiaca - komunikácia s priamim nadriadeným a so spolupracujúcimi odbormi v rámci spoločnosti - komunikácia so ...
viac
14.08.2018
* administratívna práca na oddelení zamerania na zákazníka a prieskum trhu, v tíme riešiteľov klientskych podnetov (sťažností) * registrovanie klientskych podnetov do IT systému * študent VŠ (1. - 3.ročníka výhodou) so záujmom o dlhodobú...
viac
13.08.2018
* vytvára stratégiu a náplň komunikácie pre internú sieť * budovanie a šírenie firemnej kultúry v internej sieti * tvorba ,,PR" aktivít zameraných na podporu obchodu, * nové trendy v komunikácia a odovzdávaní informácii * riadenie interných médií...
viac
08.08.2018
* Vykonávanie prieskumov spokojnosti klientov * Administratívne činnosti spojené s evidenciou prieskumov * Aktívna komunikácia s klientmi * Oceňovanie motorových vozidiel Študent/študentka vysokej školy spĺňajúci nasledujúce podmienky: * dostatok...
viac
08.08.2018
* spracovanie a príprava podkladov pre mesačnú účtovnú závierku, * spracovanie manuálnych poistno-technických agiend, * zabezpečenie činnosti v oblasti verifikácie účtovných a štatistických dát, * zabezpečenie podkladov pre inventarizáciu a...
viac
08.08.2018
* tvorba metodiky a pracovných postupov pre proces taxácie a oceňovania (pre pracovníkov odd. TaO tvorba pracovných procesov, či už postupov alebo systémových činností) * posudzovanie miery zdravotnej rizikovosti klientov (sporné prípady,...
viac
08.08.2018
* realizácia školení nových manažérov obchodnej služby (témy napr. ako viesť náborový pohovor, plánovanie, vedenie porady, vedenie drill tréningu...) * realizácia školení pre služobne starších manažérov na základe analýzy vzdelávacích potrieb...
viac
08.08.2018
* zodpovednosť za tvorbu obchodnej stratégie na úrovni zvereného regiónu, ktorá je v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti * zodpovednosť za plnenie plánu regionálneho riaditeľstva * pravidelne analyzovať štatistiky predaja, poistného kmeňa a...
viac
07.08.2018
* budovanie tímu * nábor, rozvoj a riadenie manažérskych obchodných skupín * podpora manažérov v nábore, vzdelávaní, hodnotení a motivácii reprezentantov * zodpovednosť za plnenie obchodných plánov a náboru * zodpovednosť za rast a rozvoj regiónu *...
viac
06.08.2018
* vybavovanie telefonických a emailových požiadaviek od obchodných partnerov * samostatné riešenie požiadaviek - poskytovanie informácií z poistných zmlúv * zabezpečovanie vybraných druhov zmien na poistných zmluvách * práca s interným systémom a...
viac
03.08.2018
Chceš naštartovať svoju kariéru v poisťovníctve a rád sa učíš v praxi? Si tímový hráč a vysoké ciele sú pre Teba výzvou? Máš v sebe obchodnícky drive a rád vidíš ako si za svoj výkon odmenený? Rád komunikuješ s rôznym typom ľudí a chceš im ponúknuť...
viac
02.08.2018
- referent na regionálnom oddelení internej obchodnej siete podporujúcej poskytovanie poistných produktov/správa administratívy s tým súvisiaca - komunikácia s priamim nadriadeným a so spolupracujúcimi odbormi v rámci spoločnosti - komunikácia so ...
viac
23.07.2018
Baví ťa komunikácia s klientom ? Rád predávaš ? Potom do tímu finančných konzultantov telefonického predaja hľadáme práve Teba. * prácu na zmluvu o obchodnom zastúpení * neobmedzený príjem v závislosti od produkcie, provízie *zázemie silnej a...
viac
20.07.2018
Chceš naštartovať svoju kariéru v poisťovníctve a rád sa učíš v praxi? Si tímový hráč a vysoké ciele sú pre Teba výzvou? Máš v sebe obchodnícky drive a rád vidíš ako si za svoj výkon odmenený? Rád komunikuješ s rôznym typom ľudí a chceš im ponúknuť...
viac
19.07.2018
* budovanie tímu * nábor, rozvoj a riadenie manažérskych obchodných skupín * podpora manažérov v nábore, vzdelávaní, hodnotení a motivácii reprezentantov * zodpovednosť za plnenie obchodných plánov a náboru * zodpovednosť za rast a rozvoj regiónu *...
viac
19.07.2018
* budovanie tímu * nábor, rozvoj a riadenie manažérskych obchodných skupín * podpora manažérov v nábore, vzdelávaní, hodnotení a motivácii reprezentantov * zodpovednosť za plnenie obchodných plánov a náboru * zodpovednosť za rast a rozvoj regiónu *...
viac
22.06.2018
* Projektovo zastrešuje náborové aktivity v jednotlivých regiónoch * Vyhľadáva zdroje * Analyzuje trh práce a identifikuje príležitosti na nábor * Vyhľadáva možnosti propagácie značky ako potenciálneho zamestnávateľa * Spolupracuje pri realizácii...
viac
Allianz | Club