Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

26.05.2017
* taxácia a správa skupinových poistných zmlúv- kasko a PZP * kontrola zaplatenosti poistných zmlúv * spracovanie vyúčtovaní poistného * spolupráca s ostatnými odbornými útvarmi * komunikácia s leasingovými spoločnosťami, klientmi a obchodnými...
viac
24.05.2017
* vykonávanie obhliadok poškodeného majetku (najmä motorové vozidlá) * vyhotovenie fotodokumentácie poškodených vozidiel a majetku * kalkulácia nákladov na opravu * spracovanie podkladov pre likvidáciu škôd * komunikácia s externými a internými...
viac
23.05.2017
*vybavovanie telefonických hovorov a požiadaviek klientov *preberanie telefonických hlásení poistných udalostí *poskytovanie informácií klientom k poistným udalostiam *samostatné riešenie telefonických a e-mailových požiadaviek klientov *registrácia...
viac
22.05.2017
* poskytovanie profesionálneho servisu klientom na pobočke * komunikácia a podávanie informácií klientom o produktoch spoločnosti * kontaktovanie databázy existujúcich klientov za účelom ponuky ďalších produktov * preberanie žiadostí a hlásení...
viac
19.05.2017
* poskytovať profesionálny servis a aktívny predaj poistných produktov retailovým klientom * komunikácia a podávanie informácií klientom o produktoch spoločnosti * preberanie žiadostí a hlásení poistných udalostí od klientov * ponuka, dojednávanie...
viac
18.05.2017
* metodické usmernenia pracovných procesov v oblasti správy investičných poistení * kontrolná činnosť v správe investičných poistení * tvorba a aktualizácia smerníc a usmernení za oblasť správy * správa procesov a ich nastavenie v systéme *...
viac
11.05.2017
* oceňovanie motorových vozidiel prostredníctvom interného informačného systému a internetovej aplikácie * spracovanie e-mailových a faxových požiadaviek na oceňovanie motorových vozidiel a zasielanie odpovede e-mailom * komunikácia s obchodnými...
viac
09.05.2017
Si plný elánu, máš chuť na sebe pracovať a neustále sa učiť niečo nové? Chceš pracovať v najväčšej univerzálnej poisťovni na Slovensku? Potom hľadáme práve Teba. * profesionálny a kvalitný servis pre obchodných partnerov a klientov * vybavovanie...
viac
05.05.2017
* príprava metodiky a interných smerníc týkajúcich sa najmä účtovníctva finančného majetku, pripomienkovanie projektov a dokumentov v nadväznosti na účtovníctvo * sledovanie legislatívnych zmien, interných nariadení a ich zapracovanie do interných...
viac
04.05.2017
* spracovanie reportov pre lokálne aj medzinárodné vykazovanie účtovníctva pre materskú spoločnosť a pre potreby Solvency II * kontrola konzistentnosti výkazov a reportov * sledovanie legislatívy predpisov a zmien účtovných postupov (lokálne...
viac
13.03.2017
* stochastické a deterministické modelovanie v neživotnom a v životnom poistení * kalkulácia a testovanie primeranosti technických rezerv * tvorba aktuárskych analýz, spolupráca pri tvorbe finančných plánov a projekcií, príprava štatistických...
viac
Nonstop infolinka 0800 122 222