Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

17.07.2017
* poskytovať profesionálny servis a aktívny predaj poistných produktov retailovým klientom * komunikácia a podávanie informácií klientom o produktoch spoločnosti * preberanie žiadostí a hlásení poistných udalostí od klientov * ponuka, dojednávanie...
viac
14.07.2017
* vedenie tímu obchodných zástupcov * rozvoj, podpora a budovanie vlastnej obchodnej skupiny * zodpovednosť za plnenie obchodných plánov a náboru nových obchodných zástupcov * zodpovednosť za rast a rozvoj obchodnej skupiny * servis, odborné...
viac
11.07.2017
* aktuárske analýzy, hodnotenie efektívnosti produktov neživotného portfólia poisťovne * zabezpečenie, testovanie a kontrola vstupných dát pre analýzy, testovanie aktuárskych systémov * príprava rôznych štatistických prehľadov, projekcií, plánov *...
viac
11.07.2017
* poskytovať profesionálny servis a aktívny predaj poistných produktov retailovým klientom * komunikácia a podávanie informácií klientom o produktoch spoločnosti * preberanie žiadostí a hlásení poistných udalostí od klientov * ponuka, dojednávanie...
viac
11.07.2017
* poskytovať profesionálny servis a aktívny predaj poistných produktov retailovým klientom * komunikácia a podávanie informácií klientom o produktoch spoločnosti * preberanie žiadostí a hlásení poistných udalostí od klientov * ponuka, dojednávanie...
viac
13.03.2017
* stochastické a deterministické modelovanie v neživotnom a v životnom poistení * kalkulácia a testovanie primeranosti technických rezerv * tvorba aktuárskych analýz, spolupráca pri tvorbe finančných plánov a projekcií, príprava štatistických...
viac
Nonstop infolinka 0800 122 222