Voľné pracovné pozície | Allianz - Slovenská poisťovňa
Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

vybavenie požiadaviek klientov (napr. uzavretie poistnej zmluvy, žiadanka na zmenu, hlásenie a  doklady k likvidácii poistnej udalosti, online hlásenie, žiadanka o zrušenie poistnej zmluvy) získanie/overenie kontaktu na klientov identifikácia...
viac
správa finančných investícií po dobu ich držania zabezpečenie majetkového vysporiadania obchodov s cennými papiermi oceňovanie cenných papierov v portfóliu spoločnosti kompletizácia evidencie údajov o cenných papieroch a obchodných...
viac
správa finančných investícií v mene poistených (Unit Linked) rozvoj informačných systémov pre Unit Linked vývoj produktov pre Unit Linked analýza výkonnosti podielových fondov oceňovanie cenných papierov v portfóliu spoločnosti ...
viac
Chceš naštartovať svoju kariéru v poisťovníctve a rád sa učíš v praxi? Si tímový hráč a vysoké ciele sú pre Teba výzvou? Máš v sebe obchodnícky drive a rád vidíš ako si za svoj výkon odmenený? Rád komunikuješ s rôznym typom ľudí a chceš im...
viac
koordinácia metodiky, technickej prípravy reportov a spracovanie výstupných reportov za oblasť finančných investícií spracovanie reportov a štrukturovanie dát podľa interných požiadaviek spoločnosti, resp. skupiny (Allianz Group) ...
viac
telefonická a e-mailová komunikácia s používateľom zaisťovanie IT podpory pre používateľov riešenie HW a SW problémov správa používateľských kont spolupráca s IT podporou 2. a 3. úrovne ...
viac
telefonická a e-mailová komunikácia s používateľom zaisťovanie IT podpory pre používateľov riešenie HW a SW problémov správa používateľských kont spolupráca s IT podporou 2. a 3. úrovne ...
viac
plánovanie finančných investícií performance analýza oceňovanie cenných papierov v portfóliu spoločnosti tvorba metodiky oceňovania aktív monitoring kreditného rizika obchodných partnerov, emitentov správa finančných investícií...
viac
realizácia výberov klientov pre CRM kampane, distribácia kontaktov do obchodných sietí, sledovanie vývoja kampaní a ich vyhodnotenie práca s klientským portfóliom pravidelný reporting monitorovanie kvality dát v informačných systémoch podpora...
viac
sumarizácia požiadaviek na obstaranie tovarov, služieb a prác asistencia pri zabezpečovaní strategických obstaraní/výberových konaní v zmysle smernice na obstaranie tovarov, služieb a prác - IT a nie IT charakteru spracovanie materiálov pre...
viac
odborná právna podpora pre odbor ľudských zdrojov poradenstvo pri vzniku, zmene alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu a pri iných pracovnoprávnych otázkach riešenie pracovnoprávnych sporov a porušení pracovnej disciplíny príprava...
viac
analýza a riešenie problémov v súvislosti s implementáciou a prevádzkou online obchodných riešení založených na webservisoch komunikácia s programátormi obchodných partnerov spolupráca pri vývoji, implementácii a údržbe internetových aplikácií a...
viac
Allianz | Club