Voľné pracovné pozície | Allianz - Slovenská poisťovňa
Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

Ste komunikatívny a chcete rozvíjať svoje schopnosti? Máte skúsenosti s vedením tímu? Máte záujem sa kariérne posúvať? Páči sa vám, keď váš zárobok závisí priamo od vášho výkonu? Chcete si sami organizovať svoj čas? Ak je Vašou odpoveďou áno...
viac
príprava podkladov pre plán audítorskej činnosti vykonávanie auditu v súlade so schváleným audítorským programom získavanie, analýza a hodnotenie dôkazových materiálov v auditovaných oblastiach komunikácia s inými útvarmi v spoločnosti (návrhy...
viac
posudzovanie právneho nároku na poskytnutie poistného plnenia  komunikácia s klientom pri vybavovaní poistnej udalosti  stanovovanie výšky poistného plnenia  stanovovanie hodnoty veci a výšky škody ...
viac
Chceš naštartovať svoju kariéru v poisťovníctve a rád sa učíš v praxi? Si tímový hráč a vysoké ciele sú pre Teba výzvou? Máš v sebe obchodnícky drive a rád vidíš ako si za svoj výkon odmenený? Rád komunikuješ s rôznym typom ľudí a chceš im ponúknuť...
viac
likvidácia zahraničných poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel  v zmysle slovenských noriem a medzinárodných dohôd písomná i verbálna komunikácia v cudzom jazyku AJ/NJ na dennej báze (klienti, zahraniční...
viac
aktuárske analýzy, hodnotenie efektívnosti produktov neživotného portfólia poisťovne zabezpečenie, testovanie a kontrola vstupných dát pre analýzy, testovanie aktuárskych systémov príprava rôznych štatistických prehľadov, projekcií, plánov ...
viac
Využívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti niečo výraz cross-selling?  Rád komunikuješ s ľuďmi a vieš im navrhnúť tie správne riešenia?  Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. hľadá do tímu...
viac
Využívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti niečo výraz cross-selling?  Rád komunikuješ s ľuďmi a vieš im navrhnúť tie správne riešenia?  Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. hľadá do tímu...
viac
Využívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti niečo výraz cross-selling?  Rád komunikuješ s ľuďmi a vieš im navrhnúť tie správne riešenia?  Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. hľadá do tímu...
viac
Využívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti niečo výraz cross-selling?  Rád komunikuješ s ľuďmi a vieš im navrhnúť tie správne riešenia?  Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. hľadá do tímu...
viac
Využívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti niečo výraz cross-selling?  Rád komunikuješ s ľuďmi a vieš im navrhnúť tie správne riešenia?  Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. hľadá do tímu...
viac
Využívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti niečo výraz cross-selling?  Rád komunikuješ s ľuďmi a vieš im navrhnúť tie správne riešenia?  Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. hľadá do tímu...
viac
Využívaš pri svojej práci analýzu potrieb klienta a hovorí ti niečo výraz cross-selling?  Rád komunikuješ s ľuďmi a vieš im navrhnúť tie správne riešenia?  Ak áno, jednotka na trhu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. hľadá do tímu...
viac
realizácia nákupu a predaja cenných papierov (najmä dlhopisy a podielové fondy) a uzatváranie depozitných obchodov  investovanie finančných prostriedkov v mene poistených  analyzovanie investičných príležitostí a kreditného rizika...
viac
Allianz | Club