Pokusy o podvod môžu skončiť trestnými oznámeniami | Allianz - Slovenská poisťovňa

Pokusy o podvod môžu skončiť trestnými oznámeniami

 1. Stúpa počet pokusov o poisťovací podvod
 2. Najviac prípadov zaznamenala Allianz – SP na strednom Slovensku
 3. V 87 percentách prešetrovaných škôd sa podozrenie potvrdilo

Allianz – Slovenská poisťovňa ročne prešetruje niekoľko tisíc podozrivých poistných udalostí. Začiatkom tohto roka pribudli najmä pokusy o podvod v životnom a úrazovom poistení. Len v januári tohto roka ukončila šetrenie podozrivých poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením vo výške 200-tisíc eur.

Aj keď poisťovací podvod, pri ktorom spolupracuje klient s tretími osobami je náročné odhaliť, Allianz - SP sa to darí. Vďaka správnemu nastaveniu kontrolných mechanizmov sa podarilo podozrenie potvrdiť v 87 percentách prípadov. Uchránila tak poistné plnenie vo výške viac ako 100-tisíc eur, čo predstavuje 52 percent z predpokladaného poistného plnenia. Išlo o prípady, kedy sa preukázalo, že rozsah telesného poškodenia po úraze bol menší ako je popísaný v lekárskych správach. Lekárske správy tiež deklarovali neopodstatnene dlhší čas liečenia ako si dané telesné poškodenie skutočne vyžadovalo.

Najviac pokusov o poisťovací podvod v životnom a úrazovom poistení eviduje Allianz – SP na strednom Slovensku. V niekoľkých prípadoch pripravuje trestné oznámenie.

Hlavným zámerom Allianz – SP v boji s poisťovacími podvodmi je chrániť poctivých klientov, ktorých nárok na poistné plnenie je oprávnený a nevyplácať poistné plnenie páchateľom poisťovacích podvodov.

Dátum vydania: 22.02.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook