Poisťovňou roka v neživotných produktoch je Allianz - SP | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poisťovňou roka v neživotných produktoch je Allianz - SP

Allianz – Slovenská poisťovňa si z prvého ročníka Konferencie sprostredkovateľov v poisťovníctve 2019 odniesla ocenenia z každej zo šiestich hodnotených kategórií. Absolútne prvenstvo získala v kategóriách havarijné poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie, poistenie majetku fyzických osôb a cestovné poistenie fyzických osôb.

V kategórií poistenia majetku a zodpovednosti podnikateľov a podnikov získala druhé miesto a v osobitnej kategórií rizikového životného poistenia / poistenia choroby a úrazu získala tretie miesto. Allianz – SP si zároveň odniesla absolútne víťazstvo v hlavnej kategórií, keď sa stala poisťovňou roka v produktoch neživotného poistenia. „Získať ocenenie v každej z hodnotených kategórií je pre nás potvrdením, že ponúkame kvalitné produktové portfólio a kvalitný servis pri správe poistenia a najmä pri riešení poistných udalostí. Keďže minulý rok bola väčšina našich neživotných produktov inovovaná a vylepšená, je to pre nás signál, že klienti a odborná verejnosť túto kvalitu oceňujú,“ povedal vedúci oddelenia obchodu neživotného a firemného poistenia Peter Buday, ktorý získané ocenenia za Allianz – SP prevzal.

V pilotnom ročníku ankety Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve boli hodnotené produkty 21 poisťovní, ktoré pôsobia na slovenskom poistnom trhu. Jednotlivé produkty hodnotili finanční agenti, ktorí im udeľovali známky od jednotky po pätku.
 

Získané ocenenia Allianz – SP v ankete SASP 2018:

 • 1. miesto v kategórii Havarijné poistenie motorových vozidiel

 • 1. miesto v kategórii Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

 • 1. miesto v kategórii Poistenie majetku fyzických osôb

 • 1. miesto v kategórii Cestovné poistenie fyzických osôb

 • 2. miesto v kategórii Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a podnikov

 • 3. miesto v kategórii Rizikové životné poistenie / poistenie choroby a úrazu

 •  Hlavná kategória: Poisťovňa roka v produktoch neživotného poistenia

Viac informácií nájdete tu:

Dátum vydania: 04.06.2019

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook