Poistenie vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie vozidiel

Poistenie vozidiel

Tieto poistné produkty sú určené pre všetkých podnikateľov, ktorí vlastnia vo svoje firme alebo spoločnosti motorové vozidlá. Produkty v poistení vozidiel zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo nečakanej živelnej udalosti.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého držiteľa vozidla vrátane firiem. Ak podnikáte a máte vo vašej firme 5 a viac vozidiel, riziká spojené s prevádzkovaním vozového parku pokrýva flotilové povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

viac

Poistenie Moje auto KASKO vás, ako podnikateľa, ochráni v prípade poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie a iných hroziacich rizík.

viac

Produkty s ukončeným predajom

Havarijné poistenie vás ako podnikateľa spoľahlivo ochráni v prípade poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie a iných hroziacich rizík. Ak podnikáte a máte vo vašej firme 5 a viac vozidiel, riziká spojené s prevádzkovaním vozového parku pokrýva flotilové povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

viac
Poistenie skiel a vybraných rizík je určené vodičom, ktorí sa neobávajú havárie, ale chcú svoje vozidlo výhodne poistiť proti ďalším rizikám, ktoré nemôžu sami ovplyvniť.
viac
KASKO Total je určené klientom, ktorí chcú využiť výhody poistenia finančnej straty, ktorá vzniká v prípade totálnej škody alebo odcudzenia, za skutočnosti, že ich firemné vozidlo majú už havarijne poistené mimo našej spoločnosti.
viac

Havarijné poistenie Moje auto je komplexné poistenie osobných a dodávkových vozidiel starších ako 1 rok.

viac
Allianz | Club