Poistenie vedľajších stavieb

Poistenie vedľajších stavieb

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie vedľajších stavieb sa v našej spoločnosti dojednáva v rámci produktu Môj domov a dojednáva sa ako pripoistenie k hlavnej budove/stavbe.

Poistenie vedľajších stavieb sa vzťahuje na nasledujúci majetok, napr. - hospodárska budova, záhradný prístrešok, stavba na chov drobného zvieratsva, vonkajší bazén, tenisový kurt, zásobník plynu, slnečné kolektory, oplotenie, chodníky alebo akýkoľvek iný stavebný objekt, ktorý je pevne spojený so zemou, alebo jeho osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo znovuvybudovanie poistenej nehnuteľnosti.

Poistenie vedľajších stavieb - moduly poistenia

Poistné riziká
Basic
Štandard
Optimal
Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla
poistené
poistené
poistené
Krádež, lúpež
poistené
poistené
poistené
Vandalizmus po vlámaní
poistené
poistené
poistené
Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, atmosférické zrážky, spodná voda
x
poistené
poistené
Pád predmetov, náraz vozidla, prepätie, vandalizmus
x
poistené
poistené
Rázová vlna, dym, výbuch sopky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody, mráz na meračoch, sprejerstvo 
x
x
poistené

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Archív

Nonstop infolinka 0800 122 222