Poistenie vedľajších stavieb | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie vedľajších stavieb

Poistenie vedľajších stavieb

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie vedľajších stavieb sa v našej spoločnosti dojednáva v rámci produktu Môj domov a dojednáva sa ako pripoistenie k hlavnej budove/stavbe.

Poistenie vedľajších stavieb sa vzťahuje na nasledujúci majetok, napr. - hospodárska budova, záhradný prístrešok, stavba na chov drobného zvieratsva, vonkajší bazén, tenisový kurt, zásobník plynu, slnečné kolektory, oplotenie, chodníky alebo akýkoľvek iný stavebný objekt, ktorý je pevne spojený so zemou, alebo jeho osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo znovuvybudovanie poistenej nehnuteľnosti.

Poistné riziká sú rozdelené do deviatich skupín rizík. Skupiny Oheň, Základ a Voda sú povinné a kryjú základné riziká. Ostatné skupiny si môžete ľubovoľne nakombinovať podľa vašich potrieb.

Skupiny rizík

Budova
Oheň*
Požiar
Výbuch
Úder blesku
Pád lietadla
Základ*
Víchrica
Krupobitie
Krádež
Vandalizmus po vlámaní
Lúpež
Voda*
Voda z vodovodného potrubia
Spätné vystúpenie vody
Živel
Atmosférické zrážky
Búrlivý vietor
Rázová vlna
Výbuch sopky
Dym
Potopa
Povodeň
Záplava
Zem
Ťarcha snehu
Pád predmetov
Zosuv pôdy
Lavína
Zemetrasenie
Elektro
Prepätie
Mráz na meračoch
Vandal
Vandalizmus
Náraz vozidla
Sprejerstvo
Skrat
Skrat na motoroch v poistených stavbách

*povinné skupiny rizík

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Allianz | Club