Poistenie stavby | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie stavby

Poistenie stavby

Ocenenie Zlatá minca 2017 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie stavby sa v našej spoločnosti uzatvára v rámci produktu Môj domov, buď samostatne, alebo s pripoisteniami.

Poistenie nehnuteľnosti sa môže vzťahovať na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, nebytový priestor alebo chatu, s možnosťou pripoistenia garáže, hospodárskej budovy, altánkov, prístreškov, bazénov, slnečných kolektorov a iných vedľajších stavieb aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na území SR na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt, nebytový priestor alebo chata.

V poistení budovy je možné poistiť motory v poistených stavbách na riziko skrat.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo znovuvybudovanie poistenej nehnuteľnosti.

Poistné riziká sú rozdelené do deviatich skupín rizík. Skupiny Oheň, Základ a Voda sú povinné a kryjú základné riziká. Ostatné skupiny si môžete vybrať podľa vašich potrieb.

Skupiny rizík

Budova
Oheň*
Požiar
Výbuch
Úder blesku
Pád lietadla
Základ*
Víchrica
Krupobitie
Krádež
Vandalizmus po vlámaní
Lúpež
Voda*
Voda z vodovodného potrubia
Spätné vystúpenie vody
Živel
Atmosférické zrážky
Búrlivý vietor
Rázová vlna
Výbuch sopky
Dym
Potopa
Povodeň
Záplava
Zem
Ťarcha snehu
Pád predmetov
Zosuv pôdy
Lavína
Zemetrasenie
Elektro
Prepätie
Mráz na meračoch
Vandal
Vandalizmus
Náraz vozidla
Sprejerstvo
Skrat
Skrat na motoroch v poistených stavbách

*povinné skupiny rizík

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Allianz | Club