Poistenie stavby | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie stavby

Poistenie stavby

Poistenie stavby sa v našej spoločnosti uzatvára v rámci poistenia budovy v produkte MÔJ DOMOV.

Poistenie budovy sa môže vzťahovať na nasledovný majetok:

  • rodinný dom, byt v bytovom dome, byt v rodinnom dome, rekreačný dom/chata, nebytový priestor,
  • vedľajšia stavba, postavená na základe stavebného povolenia alebo drobná stavba ohlásená stavebnému úradu, ak je pevne spojená so zemou, a ak sa nachádza v mieste poistenia budovy (napr. garáž, hospodárska budova, altánok, studňa, oplotenie), a to až do výšky 20 %* z poistnej sumy budovy, (* Platí pre poistné zmluvy MÔJ DOMOV 2018 uzatvorené od 1. 4. 2019)
  • stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie, zásoby paliva v mieste poistenia budovy.
     

Na zjednodušenie vášho výberu sme pre budovu aj domácnosť zjednotili poistné riziká do rovnakých ponúkaných krytí:

Môj domov - ponúkané krytie

Poistná ochrana je dostupná v 3 balíkoch:

  • balík COMFORT so základným krytím
  • balík EXTRA s rozšíreným krytím
  • balík MAX s komplexným krytím.

 
Poistenie sa vzťahuje iba na riziká zahrnuté v balíku, pre ktorý sa rozhodnete. K vybranému balíku si môžete pripoistiť krytie škôd v dôsledku zemetrasenia. 

Podrobnejšie informácie o poistných balíkoch nájdete v dokumentoch k produktu MÔJ DOMOV.
 

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu MÔJ DOMOV

Allianz | Club