Poistenie stavby

Poistenie stavby

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie stavby sa v našej spoločnosti dojednáva v rámci produktu Môj domov, buď samostatne, alebo s pripoisteniami.

Poistenie stavby sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo znovuvybudovanie poistenej nehnuteľnosti.

Poistenie stavby - moduly poistenia

Poistné riziká
Basic
Štandard
Optimal
Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla
poistené
poistené
poistené
Krádež, lúpež
poistené
poistené
poistené
Vandalizmus po vlámaní
poistené
poistené
poistené
Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, atmosférické zrážky, spodná voda
x
poistené
poistené
Pád predmetov, náraz vozidla, prepätie, vandalizmus
x
poistené
poistené
Rázová vlna, dym, výbuch sopky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody, mráz na meračoch, sprejerstvo 
x
x
poistené

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Archív

Nonstop infolinka 0800 122 222