Poistenie stavby | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie stavby

Poistenie stavby

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie stavby sa v našej spoločnosti dojednáva v rámci produktu Môj domov, buď samostatne, alebo s pripoisteniami.

Poistenie stavby sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo znovuvybudovanie poistenej nehnuteľnosti.

Poistné riziká sú rozdelené do deviatich skupín rizík. Skupiny Oheň, Základ a Voda sú povinné a kryjú základné riziká. Ostatné skupiny si môžete ľubovoľne nakombinovať podľa vašich potrieb.

Skupiny rizík

Budova
Oheň*
Požiar
Výbuch
Úder blesku
Pád lietadla
Základ*
Víchrica
Krupobitie
Krádež
Vandalizmus po vlámaní
Lúpež
Voda*
Voda z vodovodného potrubia
Spätné vystúpenie vody
Živel
Atmosférické zrážky
Búrlivý vietor
Rázová vlna
Výbuch sopky
Dym
Potopa
Povodeň
Záplava
Zem
Ťarcha snehu
Pád predmetov
Zosuv pôdy
Lavína
Zemetrasenie
Elektro
Prepätie
Mráz na meračoch
Vandal
Vandalizmus
Náraz vozidla
Sprejerstvo
Skrat
Skrat na motoroch v poistených stavbách

*povinné skupiny rizík

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Allianz | Club