Poistenie pre zamestnancov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie pre zamestnancov

Poistenie pre zamestnancov

Tieto poistné produkty sú určené pre moderné spoločnosti, ktoré s vhodne zvoleným sociálnym programom motivujú pri prijímaní nových zamestnancov, podporujú dlhoročné zamestnanecké pomery, zvyšujú lojalitu zamestnancov voči spoločnosti a motivujú ich ku dlhodobo uspokojivým výsledkom.

Ak vysielate zamestnancov na služobné cesty do zahraničia, v zmysle zákona o cestovných náhradách máte povinnosť uzavrieť pre nich poistenie liečebných nákladov, prípadne ďalšie pripoistenia.

viac

Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Poistenie kryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri výkone povolania.

viac

Zamestnávateľom ponúkame prostredníctvom zamestnaneckých poistných programov možnosť ako zabezpečiť najbližších príbuzných svojich zamestnancov v prípade ich úmrtia. Formou jednej skupinovej zmluvy poistíme pracovníkov na riziko smrti a garantujeme výplatu dohodnutej poistnej sumy ihneď po smrti poisteného.

viac

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka poistenie úrazových rizík zamestnancov a členov záujmových združení jednou skupinovou poistnou zmluvou.

viac
Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka riešenie, ktoré finačne zabezpečí vás a vami prepravované osoby v prípade neočakávaných situácii počas jazdy motorovým vozidlom.
viac

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka riešenie, ktoré finančne zabezpečí vás a vami prepravované osoby v prípade neočakávaných situácii počas jazdy motorovým vozidlom.

viac

Zamestnanecké poistné programy od Allianz – Slovenskej poisťovne umožňujú zamestnávateľom uzatvoriť jednou skupinovou zmluvou poistenie straty zárobku počas pracovnej neschopnosti svojich zamestnancov.

Každý zamestnanec prichádza počas pracovnej neschopnosti o časť svojho príjmu. Čím má zamestnanec príjem vyšší, tým má počas pracovnej neschopnosti aj vyššiu stratu na zárobku. Ide hlavne o prípady, keď má zamestnanec hrubý mesačný príjem vyšší ako maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok, ktoré sú limitované.

viac
Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka na mieru šité riešenie životného poistenia zamestnancov. Zamestnávateľ si s poisťovňou zmluvne dohodne formu spoluprácu pri realizovaní podnikového životného poistenia, podmienky pre individuálne poistné zmluvy zamestnancov, spôsob poskytovania príspevkov na poistenie, formu úhrady poistného a tiež benefity pre zamestnávateľa a zamestnanca.
viac

Allianz – Slovenská poisťovňa vám ponúka možnosť riešenia zamestnaneckých benefitov aj v prípade, že ste súčasťou nadnárodnej spoločnosti.

viac
Allianz | Club