Produkty pre podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Produkty pre podnikateľov

Tieto poistné produkty sú určené pre všetky malé a stredné právnické a podnikajúce fyzické osoby. Výhodou týchto produktov je ich komplexnosť a variabilita, ktorá umožňuje poistnú ochranu v rámci jednej poistnej zmluvy.

viac
Tieto poistné produkty sú určené pre veľké spoločnosti a veľké priemyselné podniky, tak domáce ako aj nadnárodné, pôsobiace v rôznych odvetviach. Každá spoločnosť je poistená na základe individuálnych podmienok, pričom poistná zmluva je vypracovaná po akceptácii ponuky poistenia a zohľadnení jej požiadaviek.
viac
Tieto poistné produkty sú určené pre všetkých podnikateľov, ktorí vlastnia vo svoje firme alebo spoločnosti motorové vozidlá. Produkty v poistení vozidiel zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo nečakanej živelnej udalosti.
viac
Tieto poistné produkty sú určené pre moderné spoločnosti, ktoré s vhodne zvoleným sociálnym programom motivujú pri prijímaní nových zamestnancov, podporujú dlhoročné zamestnanecké pomery, zvyšujú lojalitu zamestnancov voči spoločnosti a motivujú ich ku dlhodobo uspokojivým výsledkom.
viac

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. ponúka pre zriaďovateľov škôl komplexné poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov a skupinové poistenie úrazu žiakov a zamestnancov školy. Poistenie je možné uzavrieť pre každý typ školy, vrátane detských jaslí, materských škôl a škôl so špeciálnym zameraním.

viac
Allianz | Club