Osoby | Allianz - Slovenská poisťovňa
Osoby

Osoby

V poistení osôb ponúkame našim klientom okrem výhodného zhodnotenia finančných prostriedkov aj nezanedbateľnú ochranu ich života a zdravia počas celej doby trvania poistenia.

Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Toto poistenie vám poslúži ako poistenie hypotekárneho, spotrebného alebo stavebného úveru, poistenie leasingu alebo ako zdroj financovania pohrebných nákladov či životných nákladov najbližších spojených s ťažkým obdobím po úmrtí. Poisťovňa v tomto type poistenia vyplatí dohodnú poistnú sumu po smrti poisteného. K tomuto poisteniu je možné pripoistiť širokú škálu pripoistení pre prípad smrti, úrazu, choroby, práceneschopnsti, invalidity alebo nezamestnanosti.

viac
Kapitálové životné poistenie ponúka výhodné zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí. Programy okrem poistenia pre prípad smrti alebo dožitia obsahujú aj ďalšie spektrum pripoistení. Pre najlepšie a najvýhodnejšie poistenie pre vás odporúčame porovnanie si jednotlivých programov. Výhody, princíp a definícia jednotlivých poistení sú uvedené v nasledujúcich informáciách.
viac

Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.). Pre najlepšie a najvýhodnejšie poistenie pre vás odporúčame porovnanie si jednotlivých programov.

viac
Deti sú tým najcennejším čo máme. Uvedomujeme si to aj v našej spoločnosti, a preto sme pripravili poistenie vhodné tak pre nich ako aj pre vás. Investičné životné poistenie pre deti je výhodná investícia, ktorá ochráni vaše dieťa v prípade, kedy to bude najviac potrebovať a súčasne mu zabezpečí čo najhladší vstup do dospelosti.
viac

Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine - seniorom.

viac
Riziko úrazu na nás striehne každý deň. Či už máte dieťa, ktoré všetci volajú "živé striebro" alebo sa obávate úrazu vy, môžete si vybrať z našej ponuky úrazového poistenia.
viac

Vkladové životné poistenie vám ponúka zhodnotenie vložených peňazí o garantovaný úrok, možnosť mimoriadneho vkladu alebo výberu kedykoľvek. Súčasťou je aj doplnkové zabezpečenie v prípade smrti.

viac

Poistenie Allianz Best Doctors Plus vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach.

viac

Produkty série Allianz Index predstavujú bezpečný spôsob jednorazového investovania s možnosťou atraktívneho zhodnotenia so 100 % garanciou zaplateného poistného na konci poistnej doby, pre prípad nepriaznivého vývoja hodnoty rizikových podkladových aktív, a zároveň i s poistením rizika úmrtia poisteného.

viac

Produkty s ukončeným predajom

Poistenie Allianz Best Doctors vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach.

viac

Toto poistenie je určené mladým ľuďom vo veku 18 - 30 rokov. Súčasťou poistenia je aj ročné cestovné poistenie Basic len za 16,60 EUR.

viac

Súvisiace odkazy

Druh poplatku Výška popl...
Allianz | Club