Nehnuteľnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa
Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti či už domu, bytu, nebytového priestoru alebo rekreačnej chaty, naša spoločnosť pre vás pripravila poistenie, ktoré vám poskytuje poistnú ochranu pred rôznymi rizikami.

Spolu s budovou sú na rovnaké riziká poistené aj vedľajšie stavby - medzi ktoré patrí aj garáž - ak sa nachádzajú v mieste poistenia budovy, a to až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.

viac

Poistenie budovy sa môže vzťahovať na nasledovný majetok - rodinný dom, byt v bytovom dome, byt v rodinnom dome, rekreačný dom/chata, nebytový priestor.

viac

Spolu s budovou sú na rovnaké riziká poistené aj vedľajšie stavby, ak sa nachádzajú v mieste poistenia budovy (napr. garáž, hospodárska budova, altánok, studňa, oplotenie), a to až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.

viac
Allianz | Club