Nehnuteľnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa
Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti či už domu, bytu alebo garáže, naša spoločnosť pre vás pripravila poistenie, ktoré vám poskytuje poistnú ochranu pred rôznymi rizikami.

Poistenie garáže sa vzťahuje na nasledujúce nehnuteľnosti - garáž samostatne stojacu, stojacu vedľa budovy, s ktorou je spojená minimálne jednou spoločnou stenou, v radovej zástavbe, v pôdoryse rodinného domu, v pôdoryse vedľajšej stavby, v pôdoryse bytového domu (súčasť rodinného domu alebo bytového domu), garážové miesto/státie, garážový box.

viac

Poistenie nehnuteľnosti sa môže vzťahovať na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, nebytový priestor alebo chatu, s možnosťou pripoistenia garáže, hospodárskej budovy, altánkov, prístreškov, bazénov, slnečných kolektorov a iných vedľajších stavieb aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na území SR na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt, nebytový priestor alebo chata.

viac

Poistenie vedľajších stavieb sa môže vzťahovať na nasledujúci majetok, napr. - hospodárska budova, záhradný prístrešok, stavba na chov drobného zvieratstva, vonkajší bazén, tenisový kurt, zásobník plynu, slnečné kolektory, oplotenie, chodníky a pod.

viac
Allianz | Club