Nehnuteľnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa
Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti či už domu, bytu alebo garáže, naša spoločnosť pre vás pripravila poistenie, ktoré ju ochráni pred všetkými rizikami.

Poistenie garáže sa vzťahuje na nasledujúce nehnuteľnosti - garáž samostatne stojacu, stojacu vedľa budovy, s ktorou je spojená minimálne jednou spoločnou stenou, v radovej zástavbe, v pôdoryse rodinného domu, v pôdoryse vedľajšej stavby, v pôdoryse bytového domu (súčasť rodinného domu alebo bytového domu), garážové miesto/státie, garážový box.

viac

Poistenie stavby sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

viac

Poistenie vedľajších stavieb sa vzťahuje na nasledujúci majetok, napr. - hospodárska budova, záhradný prístrešok, stavba na chov drobného zvieratsva, vonkajší bazén, tenisový kurt, zásobník plynu, slnečné kolektory, oplotenie, chodníky alebo akýkoľvek iný stavebný objekt, ktorý je pevne spojený so zemou, alebo jeho osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

viac
Allianz | Club