Malí a strední podnikatelia | Allianz - Slovenská poisťovňa
Malí a strední podnikatelia

Malí a strední podnikatelia

Tieto poistné produkty sú určené pre všetky malé a stredné právnické a podnikajúce fyzické osoby. Výhodou týchto produktov je ich komplexnosť a variabilita, ktorá umožňuje poistnú ochranu v rámci jednej poistnej zmluvy.

Poistenie malých podnikateľov poskytuje živnostníkom, menším výrobným a obchodným spoločnostiam či spoločnostiam poskytujúcich služby komplexné poistné riešenie, ktoré zohľadní potreby vášho podnikania.

viac

Komplexný produkt Poistenie podnikateľov zabezpečí ochranu vášho podnikania pred nečakanými škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi.

viac

Komplexný produkt ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku, plodín a hospodárskych zvierat alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť tretím osobám.

viac

Poistenie bytových domov je komplexný produkt, ktorý kombinuje poistenie majetku a poistenie zodpovednosti.

viac

Komplexný produkt ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku a vozidiel v autosalóne alebo pred rizikom vyplývajúcim zo zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť tretím osobám.

viac

Komplexný produkt ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku, budovaného diela, stavebných strojov alebo pred rizikom vyplývajúcim zo zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť tretím osobám.

viac

Komplexný produkt ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku, náhodného poškodenia, zničenia a straty tovaru počas prepravy alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte tretím osobám.

viac

Komplexný produkt, ktorý ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť.

viac

Komplexný produkt, ktorý ochráni vaše podnikanie pre rizikami poškodenia majetku alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu pri výkone ekonomicko - právnej profesie.

viac

Komplexný produkt pre IT spoločnosti ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku alebo pred rizikom vyplývajúcim zo zodpovednosti za škodu spôsobenú vám alebo vašim klientom pri poskytovaní služieb informačných technológií.

viac
Allianz | Club