Hnuteľný majetok | Allianz - Slovenská poisťovňa

Hnuteľný majetok

Majetok v domácnosti môže byť poškodený v dôsledku rôznych udalostí. Ak ho chcete ochrániť, práve vám je určené naše poistenie hnuteľných vecí.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré slúžia k uspokojovaniu potrieb členov domácnosti, sú v ich vlastníctve alebo ich používajú na základe písomného zmluvného vzťahu a znášajú riziko ich poškodenia alebo zničenia (napríklad set-top-box pri káblovej televízii).

viac

Toto poistenie je určené pre majiteľov malých plavidiel používaných na rekreačné účely, ako napr. plachetníc, motorových člnov, jácht, gumených člnov atď.

viac
Allianz | Club