Hnuteľný majetok | Allianz - Slovenská poisťovňa

Hnuteľný majetok

Majetok v domácnosti môže byť poškodený v dôsledku rôznych udalostí. Ak ho chcete ochrániť, práve vám je určené naše poistenie hnuteľných vecí. Všetky informácie, ktoré ďalej uvádzame, sa týkajú aktuálne predávanej verzie produktu MÔJ DOMOV. 

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré slúžia k uspokojovaniu potrieb členov domácnosti, sú v ich vlastníctve alebo ich používajú na základe písomného zmluvného vzťahu a znášajú riziko ich poškodenia alebo zničenia (napríklad set-top-box pri káblovej televízii).

viac

Toto poistenie je určené pre majiteľov malých plavidiel používaných na rekreačné účely, ako napr. plachetníc, motorových člnov, jácht, gumených člnov atď.

viac
Allianz | Club