Poistenie garáže

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie garáže sa v našej spoločnosti dojednáva v rámci produktu Môj domov, buď samostatne, alebo s pripoisteniami.

Poistenie garáže sa vzťahuje na nasledujúce nehnuteľnosti - garáž samostatne stojacu, stojacu vedľa budovy, s ktorou je spojená minimálne jednou spoločnou stenou a nie je nad ňou obytné podlažie, alebo nemá spoločné súvislé zastrešenie s budovou, v radovej zástavbe, v pôdoryse rodinného domu, v pôdoryse vedľajšej stavby, v pôdoryse bytového domu (súčasť rodinného domu alebo bytového domu), garážové miesto/státie, garážový box.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo znovuvybudovanie poistenej nehnuteľnosti.

Poistenie garáže - moduly poistenia

Poistné riziká
Basic
Štandard
Optimal
Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla
poistené
poistené
poistené
Krádež, lúpež
poistené
poistené
poistené
Vandalizmus po vlámaní
poistené
poistené
poistené
Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, atmosférické zrážky, spodná voda
x
poistené
poistené
Pád predmetov, náraz vozidla, prepätie, vandalizmus
x
poistené
poistené
Rázová vlna, dym, výbuch sopky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody, mráz na meračoch, sprejerstvo
x
x
poistené

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Archív

Nonstop infolinka 0800 122 222