Poistenie garáže | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie garáže

Ocenenie Zlatá minca 2017 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie garáže sa v našej spoločnosti dojednáva v rámci produktu Môj domov, buď samostatne, alebo s pripoisteniami.

Poistenie garáže sa vzťahuje na nasledujúce nehnuteľnosti - garáž samostatne stojacu, stojacu vedľa budovy, s ktorou je spojená minimálne jednou spoločnou stenou a nie je nad ňou obytné podlažie, alebo nemá spoločné súvislé zastrešenie s budovou, v radovej zástavbe, v pôdoryse rodinného domu, v pôdoryse vedľajšej stavby, v pôdoryse bytového domu (súčasť rodinného domu alebo bytového domu), garážové miesto/státie, garážový box.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo znovuvybudovanie poistenej nehnuteľnosti.

Poistné riziká sú rozdelené do deviatich skupín. Skupiny Oheň, Základ a Voda sú povinné a kryjú základné riziká. Ostatné skupiny si môžete vybrať podľa vašich potrieb.

Skupiny rizík

Budova
Oheň*
Požiar
Výbuch
Úder blesku
Pád lietadla
Základ*
Víchrica
Krupobitie
Krádež
Vandalizmus po vlámaní
Lúpež
Voda*
Voda z vodovodného potrubia
Spätné vystúpenie vody
Živel
Atmosférické zrážky
Búrlivý vietor
Rázová vlna
Výbuch sopky
Dym
Potopa
Povodeň
Záplava
Zem
Ťarcha snehu
Pád predmetov
Zosuv pôdy
Lavína
Zemetrasenie
Elektro
Prepätie
Mráz na meračoch
Vandal
Vandalizmus
Náraz vozidla
Sprejerstvo
Skrat
Skrat na motoroch v poistených stavbách

*povinné skupiny rizík

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Allianz | Club