Poistenie finančnej straty - Kasko Total - pre podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie finančnej straty - Kasko Total - pre podnikateľov

Poistenie finančnej straty - Kasko Total - pre podnikateľov

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Sibaf award 2013 - 1. miesto v kategórii Poistenie vozidielKASKO Total je určené klientom, ktorí chcú využiť výhody poistenia finančnej straty, ktorá vzniká v prípade totálnej škody alebo odcudzenia, za skutočnosti, že ich firemné vozidlo majú už havarijne poistené mimo našej spoločnosti.

Uzatvorené havarijné poistenie vozidla u iného (externého) poisťovateľa v plnej miere akceptujeme a k nemu vám naviac ponúkame KASKO Total, ktoré sa dojednáva ako samostatné základné poistenie.Poistné podmienky

Predmet poistenia

Predmetom poistenia je finančná strata, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla. KASKO Total sa môže uzatvoriť pre nové aj ojazdené osobné a dodávkové vozidlá do 3,5 t. 

Poistná doba

Poistenie sa uzatvára na dobu 3, 4 alebo 5 rokov.

Územná platnosť

Územná platnosť je rovnaká, aká platí u externého poisťovateľa.

Spoluúčasť

KASKO Total sa môže uzatvoriť bez alebo s náhradou spoluúčasti splatnej z plnenia u externého poisťovateľa.

Poistné plnenie

Podmienkou výplaty poistného plnenia je neprerušené poistenie u externého poisťovateľa počas celej doby KASKO Total. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení šetrenia potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu finančnej straty

Súvisiace odkazy

Informácie o našej asistenčnej službe
Kontakt na zmluvné servisy našej spoločnosti
Allianz | Club