Pripoistenie finančnej straty | Allianz - Slovenská poisťovňa
Pripoistenie finančnej straty

Pripoistenie finančnej straty

Pripoistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Môže sa uzavrieť pre nové, ojazdené, osobné, dodávkové, firemné aj súkromné vozidlá do 3,5 tony.

Poistná doba

Poistenie sa uzatvára na dobu 3 alebo 4 roky.

Pripoistenie si môžete uzatvoriť bez alebo s náhradou spoluúčasti splatnej z plnenia v havarijnom poistení a k poisteniu Moje auto KASKO.

Allianz | Club