Poistenie faktúry | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie faktúry pre klientov spoločnosti Slovak Telekom

Poistenie faktúry pre klientov spoločnosti Slovak Telekom

Allianz – Slovenská poisťovňa vám v spolupráci so Slovak Telekomom ponúka zaujímavé poistenie, ktoré vás zabezpečí v prípade neschopnosti platiť vaše faktúry následkom neočakávaných životných situácií.

Poistením faktúry získate istotu v platení vašich záväzkov za telefón, internet, služby súvisiace s bývaním alebo odberom energií v prípade, že ste boli hospitalizovaný následkom úrazu, stanete sa dlhodobo práceneschopný, invalidný alebo nezamestnaný.

Čo vám poistenie faktúry ponúka?

Máte možnosť si zvoliť rozsah a výšku poistnej ochrany voľbou zo štyroch variantov poistenia a to Poistenie faktúry 25, Poistenie faktúry 25+, Poistenie faktúry 50, Poistenie faktúry 50+.

Poistné krytie zahŕňa poistenie:

úrazovej hospitalizácie
pracovnej neschopnosti dlhšej ako 2 mesiace
invalidity
nezamestnanosti dlhšej ako 3 mesiace*

*riziko nezamestnanosti je platné len pre varianty s označením "+"

Poistnú sumu, ktorá predstavuje mesačné plnenie si volíte z 2 možností a to 25 eur50 eur.

Ako postupovať, ak máte záujem o poistenie?

K dispozícii sú pre vás pracovníci vo vybraných predajniach Slovak Telekomu, kde si poistenie uzatvoríte na počkanie. Poistenie je možné aktivovať tiež elektronicky cez www.telekom.sk alebo poslaním textovej správy (SMS) na telefónne číslo 12323. Bližšie informácie o podmienkach poistenia a spôsoboch uzatvorenia nájdete TU.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

V prípade vzniku poistnej udalosti vám vyplatíme poistné plnenie za dobu jej trvania, maximálne do 6-násobku mesačného plnenia. V prípade úrazovej hospitalizácie je maximálne plnenie 2-násobok mesačného plnenia.

Poistnú udalosť môžete nahlásiť 7 dní v týždni, 24 hodín denne na bezplatnej infolinke 0800 122 222. Tu nájdete viac informácií k hláseniu poistnej udalosti.

Allianz | Club